Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod FIL_PNK_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Polsko niemieckie studia kulturowe i translatorskie
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 10
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

budynek Wydziału Filologicznego, sala 30 NH ("Nowa Humanistyka"), w godzinach 9:00-14:00


Wyjątkowy kierunek w ofercie UMCS z uwagi na swój charakter międzynarodowy i międzyuczelniany w ramach partnerstwa między Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie a Uniwersytetem w Poczdamie. Kierunek przeznaczony dla studentów obu tych uczelni, którzy chcą odbyć studia kulturoznawcze i tłumaczeniowe w zakresie języka polskiego i niemieckiego oraz szeroko pojętej interkulturowości. Studia te pozwalają nabyć umiejętności językowe i kompetencje tłumacza w zakresie języka polskiego i niemieckiego. Program kształcenia obejmuje przedmioty o charakterze teoretycznym i praktycznym w takich dziedzinach, jak współczesne media, turystyka, opieka nad dziedzictwem kulturowym czy przekład literacki. Podczas praktyk tłumaczeniowych nabędziesz umiejętności translatorskie oraz poznasz funkcjonowanie rynku tłumaczeń, zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

Studia są realizowane w formule podwójnego dyplomowania (double-diploma). Oznacza to, że program jest realizowany w obu ośrodkach akademickich: semestr I i VI osobno dla obu grup w swoich uczelniach macierzystych, semestr II i III wspólnie w Poczdamie, semestr IV i V wspólnie w Lublinie. 

Więcej informacji o tym kierunku znajdziesz na stronie: https://www.umcs.pl/pl/polsko-niemieckie-studia-kulturowe-i-translatorskie.htm

Co po studiach?

Z bardzo dobrą znajomością nie tylko języka, ale też kultury niemieckiej możesz pracować m.in. w instytucjach, fundacjach i organizacjach zajmujących się współpracą między Niemcami a Polską, ale także różnych w instytucjach kultury czy instytucjach administracji publicznej. Pracę znajdziesz w firmach i organizacjach turystycznych, a także w biurach tłumaczeń. Możesz również prowadzić własną działalność jako tłumacz języka polskiego i niemieckiego. Możesz też pracować w mediach jako specjalista od krajów niemieckojęzycznych. Oczywiście masz możliwość kontynuowania nauki na studiach filologicznych i neofilologicznych II stopnia, zarówno w Polsce jak i w Niemczech. 

Możliwości w trakcie studiów:

• działalność w licznych kołach naukowych,

• działalność w Samorządzie Studentów,

• ciekawe praktyki w różnych instytucjach,

• studenckie konferencje naukowe i sympozja,

• krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie (Erasmus+, MOST),

• poradnictwo zawodowe, psychologiczne, edukacyjne oraz coaching, prowadzonego przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,

• liczne projekty edukacyjne organizowane we współpracy ze szkołami partnerskimi,

• dostęp do bogato wyposażonej biblioteki wydziałowej,  

• nowoczesna infrastruktura, m.in. pracownie językowe, laboratoria tłumaczeń symultanicznych, Humanistyczne Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji oraz Centrum Badań Gier Wideo.

Programy studiów

Język wykładowy: polski/niemiecki


Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są:
- język polski,
- język obcy nowożytny.
Znajomość języka niemieckiego co najmniej na poziomie B1.