Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika - zaoczne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod PIP_PED_Z1
Jednostka organizacyjna Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 10.09.2023 23:59)

Terminarz rekrutacji

  • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
  • 10 września - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów
  • 14-16 września - przyjmowanie dokumentów od kandydatów

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Głęboka 43
20-612 Lublin

tel. +48 81 537 63 08, wkr.pp@mail.umcs.pl

Biblioteka Instytutu Pedagogiki (parter)

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc (tzw. wolny nabór).

Lista wymaganych dokumentów

Wolny nabór - przyjmujemy zgłoszenia do wyczerpania limitu miejsc, liczy się kolejność składania dokumentów. Nie czekaj na wyniki rekrutacji - zapisz się, zapłać i złóż dokumenty w najbliższym możliwym terminie.

 


Masz dobre podejście do dzieci. Lubisz z nimi pracować – widzisz potencjał i możliwości, które mogą zrealizować, jeśli tylko im się wskaże odpowiednie środki i drogę. Dobrze wiesz, że wychowanie młodego człowieka nie jest łatwe. Wymaga wiedzy, doświadczenia, naprawdę dużej empatii i wyrozumiałości, a nie zawsze opiekunowie są w stanie zapewnić je dzieciom. Dlatego tak ważna jest rola i pomoc pedagoga, który może ich profesjonalnie wesprzeć w tym trudnym procesie. Wiesz też, że chociaż nie będzie to zajęcie łatwe, to chcesz się temu poświęcić. Na tym kierunku zdobędziesz niezbędną wiedzę, która pozwoli Ci na spełnić Twoje powołanie. Poznasz m.in. historię wychowania, techniki uczenia się, zasady kultury języka czy prawidłowej emisji głosu oraz zagłębisz się w teorię wychowania, dydaktykę czy podstawy psychologii.
 
Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.
 
Specjalności
 
Na tym kierunku możesz wybrać jedną z trzech specjalności:
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią  pedagogiczną (specjalność nauczycielska)
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży (specjalność nauczycielska)
 
Co po studiach? 
 
Będziesz mógł podjąć pracę, w zależności od ukończonej specjalności, m.in. w instytucjach wspierających i zastępujących rodzinę, takich jak: placówki socjalizacyjne (domy dziecka), pogotowia opiekuńcze, świetlice opiekuńczo-wychowawcze, środowiskowe i socjoterapeutyczne, Wioski Dziecięce SOS, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, jako pedagog w ośrodkach interwencji kryzysowej, instytucjach rynku pracy, takich jak biura karier, instytucje szkoleniowe, urzędy pracy, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dzieci i młodzieży.
Pełne przygotowanie pedagogiczne, które uprawnia do pracy m.in. jako: pedagog szkolny, nauczyciel wychowawca w świetlicach szkolnych, nauczyciel terapeuta pedagogiczny, wychowawca w bursach szkolnych i internatach, pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel - doradca edukacyjno-zawodowy absolwenci kierunku pedagogika uzyskują po ukończeniu studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki.
 
 
Możliwości w trakcie studiów: 
• możliwość realizacji  własnych projektów  naukowych i przedsięwzięć  kulturalnych,
• rozwój kompetencji  interpersonalnych, m.in.  w zakresie skutecznej  komunikacji, asertywności, twórczego myślenia,
• indywidualnie dopasowany program praktyk zawodowych,
• dodatkowe szkolenia, warsztaty i konferencje branżowe,
• praktyki w instytucjach sektora publicznego i prywatnego,
• udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych wydziału,
• rozwijanie swoich zainteresowań w licznych kołach naukowych i artystycznych,
• działalność w Samorządzie Studentów,
• krajowe  i międzynarodowe  wymiany studenckie (MOST, Erasmus+),
• Laboratorium Badawczo-Dydaktyczne dla psychologów oraz  Pracownia Marii  Montessori,
• Punkt Wsparcia  i Psychoedukacji dla Studentów „Sensum” oraz  Akademickie Centrum  Wsparcia.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.