Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - zaoczne jednolite magisterskie

Szczegóły
Kod PIP_PPW_Z1
Jednostka organizacyjna Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kierunek studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 5 lat
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 10.09.2023 23:59)

Terminarz rekrutacji

 • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 10 września - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów
 • 12 września - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 14-16 września - przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki, ul. Głęboka 43, parter, godz. 9:00-13:00.

Telefon: 81 537 63 08 - czynny w godzinach dyżurów

1) 06.07.2023 (czwartek) - godz. 10.00. - 11.00.

2) 10.07.2023 (poniedziałek) - godz. 9.30. - 10.30.

 

3) 12.07.2023 (środa) - godz. 10.00.-11.00.


Lubisz pracę z dziećmi, zwłaszcza z tymi młodszymi. Cieszy Cię ich radosna energia i niekończąca się ciekawość odkrywania świata. Wiesz, że dobrze pokierowane mogą rozwinąć w pełni drzemiący w nich potencjał i talenty. Zdajesz sobie sprawę, że praca pedagoga jest bardzo wymagająca i odpowiedzialna – wymaga wiedzy, doświadczenia, naprawdę dużej empatii i wyrozumiałości. Czujesz jednak, że właśnie to jest Twoim powołaniem i chcesz się zaangażować w pełni w to zadanie. Na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zdobędziesz niezbędną wiedzę, która pozwoli Ci zrealizować te plany. Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu psychologii dziecka, teorii wychowania, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, podstaw pedagogiki specjalnej oraz dydaktyki i komunikacji interpersonalnej. 

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Co po studiach?

Z wykształceniem pedagogicznym pracę znajdziesz np. w placówkach wychowania przedszkolnego, jako nauczyciel w klasach I-III szkoły podstawowej lub opiekun świetlicy szkolnej. Możesz pracować zarówno w placówkach publicznych jak i prywatnych. 

Możliwości w trakcie studiów: 

 • możliwość realizacji własnych projektów naukowych i przedsięwzięć kulturalnych,
 • rozwój kompetencji interpersonalnych, m.in. w zakresie skutecznej komunikacji, asertywności, twórczego myślenia,
 • dodatkowe szkolenia, warsztaty i konferencje branżowe,
 • praktyki w instytucjach sektora publicznego i prywatnego,
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych wydziału,
 • rozwijanie swoich zainteresowań w licznych kołach naukowych i artystycznych,
 • działalność w Samorządzie Studentów,
 • krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie (MOST, Erasmus+),
 • Pracownia Marii Montessori,
 • Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów „Sensum” oraz Akademickie Centrum Wsparcia.

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę są brane:

- zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela z punktu widzenia prawidłowości budowy aparatu mowy oraz funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych;
- język polski;
- język obcy nowożytny.