Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bezpieczeństwo wewnętrzne - zaoczne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod PRA_BWE_Z1
Jednostka organizacyjna Wydział Prawa i Administracji
Kierunek studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne
Forma studiów Niestacjonarne (zaoczne)
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 50
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 07.09.2023 12:00)

Dane kontaktowe:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

sala nr 2 (parter)

tel. 815377776 (czynny w godzinach obsługi kandydatów), e-mail: wkr.pad@mail.umcs.pl

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc (tzw. wolny nabór).

Lista wymaganych dokumentów

Wolny nabór - przyjmujemy zgłoszenia do wyczerpania limitu miejsc, liczy się kolejność składania dokumentów. Nie czekaj na wyniki rekrutacji - zapisz się, zapłać i złóż dokumenty w najbliższym możliwym terminie.

 

Cenisz sobie bezpieczeństwo – nie tylko własne, ale i otoczenia. Chcesz stać na straży ładu i porządku, aby wszyscy wokół mogli poczuć się bezpiecznie. Na tych studiach zdobędziesz odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, które Ci w tym pomogą. Przede wszystkim zagłębisz się w zagadnienia prawne i społeczno-psychologiczne dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Nauczysz się oceniać i uwzględniać ryzyko podejmowanych działań, ale też w zgodny z przepisami sposób reagować na różne nieprzewidziane okoliczności. Zapoznasz się z takimi zagadnieniami, jak np. bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo wewnętrzne UE, ochrona danych osobowych, osób, mienia i obszarów, ale też zarządzenie kryzysowe czy zwalczanie terroryzmu. Zdobędziesz przydatne w każdej branży umiejętności rozwiązywania złożonych problemów zawodowych, organizowania pracy zespołowej oraz kierowania zespołami ludzi. Z taką wiedzą będziesz mógł dbać o bezpieczeństwo w różnych odpowiedzialnych za nie instytucjach. 
 
Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.
 
Specjalności
 
Na tym kierunku student nie wybiera specjalności.
 
Sylwetka absolwenta
 
Absolwent kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w zaawansowanym stopniu zna krajowe i ponadnarodowe źródła prawa oraz treść przepisów stanowiących podstawę działań zapewniających bezpieczeństwo wewnętrzne, ich konstytucyjne i ponadnarodowe gwarancje, a także różnorodne metody interpretacji przepisów prawa oraz teorie wykładni. Ponadto zna organy stosujące prawo w zakresie zapewniania bezpieczeństwa, ich genezę, strukturę organizacyjną, kompetencje oraz perspektywy rozwoju. Zdaje sobie sprawę z podstawowych ekonomicznych uwarunkowań działalności funkcjonariusza i pracownika administracyjnego organów bezpieczeństwa wewnętrznego; w szczególności z zasad i pojęć z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. Zna również podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości. Potrafi analizować i prawidłowo rozwiązywać pojawiające się w pracy funkcjonariusza i pracownika administracyjnego organów bezpieczeństwa wewnętrznego problemy, prawidłowo dobierać źródła prawa i pozyskiwać treść przepisów niezbędnych w pracy funkcjonariusza i pracownika administracyjnego organów bezpieczeństwa wewnętrznego, a także analizować te przepisy, stosując różne wnioskowania prawnicze. Odpowiednio dobiera i stosuje właściwe metody i narzędzia pracy funkcjonariusza i pracownika administracyjnego organów bezpieczeństwa wewnętrznego, w szczególności zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne. Komunikuje się przy pomocy języka prawniczego oraz specjalistycznej terminologii i posługuje się wybranym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi planować i organizować własną pracę jako jednostki i członka zespołu oraz wykonywać ją indywidualnie i we współpracy z innymi członkami zespołu. Jest przygotowany do wypełniania społecznych zadań funkcjonariusza i pracownika administracyjnego organów bezpieczeństwa wewnętrznego; w szczególności przez inicjowanie działań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego oraz współorganizowania działalności na rzecz stabilnego funkcjonowania środowiska społecznego. 
 
Co po studiach?
 
Pracę znajdziesz przede wszystkim w jednostkach administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i ochronę jego interesów, takich jak: policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Ochrony Państwa, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa, Inspekcja Transportu Drogowego. W sektorze prywatnym możesz zostać specjalistą z zakresu bezpieczeństwa. Możesz także dalej poszerzać wiedzę na studiach II stopnia, zarówno na tym samym kierunku, jak i na studiach pokrewnych lub podyplomowych.
 
Możliwości w trakcie studiów:
• rozwijanie zainteresowań w licznych studenckich kołach naukowych (m.in. Prawników, Doktryn Politycznych i Prawnych, Prawa Gospodarczego, Mediacji i Negocjacji, Prawa Parlamentarnego czy Prawa Podatkowego), 
• działalność w organizacjach studenckich, np. Samorządzie Studentów czy Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa – ELSA Lublin, 
• uczestnictwo w programach wymiany studenckiej (Erasmus+, MOST),
• wyjazdy studyjne do Sejmu, Senatu, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i innych instytucji,
• bogata oferta staży studenckich w instytucjach publicznych,
• możliwość korzystania z doradztwa edukacyjnego i zawodowego Biura Rozwoju Kompetencji UMCS.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.