Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Malarstwo - stacjonarne jednolite magisterskie

Szczegóły
Kod ART_MAL_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Artystyczny
Kierunek studiów Malarstwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Jednolite magisterskie
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 9
Czas trwania 5 lat
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów dla kandydatów ISP i IM: 

Instytut Sztuk Pięknych 

Al. Kraśnicka 2b

20–718 Lublin

Pok. nr. 111

tel. 81 537-69-45


Stacjonarne, jednolite studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają 5 lat (10 semestrów) i kończą się realizacją dyplomu artystycznego w wybranej dyscyplinie malarskiej oraz napisaniem pracy magisterskiej.
 
Studia na kierunku malarstwo to oferta skierowana do wrażliwych i kreatywnych osób pragnących prowadzić samodzielną pracę twórczą w zakresie malarstwa sztalugowego i eksperymentalnego, ale też w obszarze nowych form ekspresji. W programie studiów znajdują się zajęcia z zakresu technologii malarstwa, rysunku, rysunku anatomicznego, struktur wizualnych, rzeźby, ceramiki, a także intermediów, fotografii i multimediów.
 
Po II roku studiów realizowana jest indywidualna ścieżka kształcenia - studenci wybierają 4 spośród 6 zaawansowanych przedmiotów: malarstwo użytkowe, mural, malarstwo cyfrowe, scenografia, eko-art, działania intermedialne.  Po III roku studiów wybierają 2 spośród wymienionych przedmiotów.
 
W programie studiów znalazły się nowe  zakresy odpowiadające aktualnym tendencjom:
• eko-art obejmuje trzy warsztatowe zagadnienia: sztuka papieru, sztuka włókna oraz tkanina artystyczna,
• w ramach muralu na wyjazdowych warsztatach wykonywane są wielkoformatowe realizacje na ścianach budynków,
• malarstwo cyfrowe stanowi najnowszą propozycję programową pracy w programach do kreacji i edycji obrazu za pomocą tabletów graficznych.
 
Sylwetka absolwenta                                                                   
Absolwent posiada artystyczne umiejętności w szeroko rozumianym obszarze sztuk wizualnych. Zna zagadnienia historii i teorii sztuki, historii malarstwa, analizy sztuki współczesnej, filozofii i estetyki, marketingu i rynku sztuki. Jest przygotowany do projektowania i realizacji działań w przestrzeni publicznej, w obszarze animacji kultury, wystawiennictwa i promocji sztuki. Posiada zdolność świadomego budowania przekazu artystycznego za pomocą malarskich oraz pokrewnych środków ekspresji. Posiada umiejętności w zakresie technologii malarstwa i  cyfrowych technik malarskich. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań artystycznych na szeroko rozumianym rynku pracy w zakresie realizacji plastycznych, w zawodzie ilustratora, dekoratora itp.
Absolwent kierunku malarstwo uzyskuje tytuł magistra i jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w zakresie sztuk plastycznych i nauk o sztuce.
 
Możliwości zatrudnienia - absolwent kierunku malarstwo będzie mógł:
• prowadzić samodzielną pacę twórczą jako artysta malarz / artysta sztuk wizualnych,
• pracować jako ilustrator /dekorator /projektant, w firmach reklamowych lub samodzielnie jako freelancer,
• animator kultury /kurator wystaw /marszand, organizujący imprezy, wystawy i wydarzenia kulturalne, promotor sztuk plastycznych na rynku sztuki, zatrudniony w galeriach, muzeach, instytucjach promocyjnych, mass-mediach.
• nasi absolwenci kierunku malarstwo poza powyższymi wykonują również następujące zawody: nauczyciel akademicki, instruktor, grafik komputerowy, projektant wnętrz, twórca filmów artystycznych, menedżer kultury.
 
Możliwości w trakcie studiów: 
• infrastruktura i wyposażenie pracowni zapewniające odpowiednie warunki kształcenia w zakresie sztuk plastycznych,
• galerie i przestrzenie wystawiennicze umożliwiające organizację wystaw studenckich,
• cykliczne imprezy artystyczne i kulturalne, 
• możliwość realizacji kreatywnych projektów w trakcie studiów,  
• działalność w Samorządzie Studentów,
• rozwijanie zainteresowań w kołach naukowo-artystycznych,
• współpraca z krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami życia artystycznego, kulturalnego i naukowego,
• współpraca z domami kultury i szkołami w zakresie praktyk i prowadzenia warsztatów,
• programy wymian studenckich (Erasmus+, MOST).

Zasady kwalifikacji

Podstawą kwalifikacji są egzaminy praktyczne z:
1) rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką); egzamin trwa 3 godziny zegarowe; kandydaci rysują postać na formacie papieru 100x70 cm; papier brystol zapewnia uczelnia; przybory rysunkowe należy mieć własne,
2) malarstwa – studium martwej natury (obraz wykonany w technice akryl, olej lub tempera); egzamin trwa 3 godziny zegarowe; kandydaci malują martwą naturę na podobraziu o formacie od 70x50 cm do 100x70 cm; podobrazie (zagruntowane płótno, deska lub karton) oraz farby i pędzle należy mieć własne.
Oba egzaminy oceniane są niezależnie w skali punktowej od 2,0 do 5,0 z dokładnością do dziesiątych. Do dalszego postępowania zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskają w każdym z egzaminów wynik co najmniej 3,0. Na kierunku malarstwo ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego jest średnią ważoną oceny punktowej z rysunku o wadze 1/3 i oceny punktowej z malarstwa o wadze 2/3 i jest obliczany z dokładnością do setnych. W=[R*1/3+M*2/3]