Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Biologia - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod BIB_BIO_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Biologii i Biotechnologii
Kierunek studiów Biologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 54
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Specjalności:

  • biologia medyczna
  • bioinformatyka
  • biologia środowiska
  • mikrobiologia
  • biochemia z biologią molekularną

Miejsce przyjmowania dokumentów:

ul. Akademicka 19, budynek Wydziału Biologii i Biotechnologii, sala 44Ba, w godzinach: 9:00-14:00

Telefon kontaktowy (dostępny w godzinach pracy Komisji): 81 537-50-11


Rekrutacja kandydatów odbywa się na kierunek Biologia. Wybór jednej z pięciu specjalności: bioinformatyka, biochemia z biologią molekularną, biologia medyczna, biologia środowiska lub  mikrobiologia odbywa się podczas pierwszego semestru studiów. Planowane jest uruchomienie trzech specjalności, na które zgłosi się najwięcej studentów (przynajmniej 20 osób).

Biologia na UMCS to nowoczesne i interdyscyplinarne studiowanie życia!

Jeżeli chcesz poznać najnowocześniejsze europejskie standardy kształcenia w biologii, studiuj z nami. Nowy innowacyjny program opracowany w oparciu o badania rynku pracy i najnowsze zdobycze nauki oraz najbardziej aktualne standardy kształcenia – to właśnie nasz kierunek. Studiując na kierunku Biologia uzyskasz wysoką jakość kształcenia blisko domu, a w przyszłości możliwość kontynuowania studiów drugiego stopnia zgodnie z Twoimi zainteresowaniami.

Od tego roku możesz wybrać jedną z pięciu pasjonujących specjalności:

Bioinformatyka (NOWOŚĆ!). Działa na pograniczu biologii oraz informatyki i kształtuje zdolności analitycznego myślenia. Nauczysz się wykorzystania programowania komputerowego oraz pracy z dużymi zbiorami danych, co będzie poparte wiedzą z obszaru nowoczesnej biologii. Umiejętności bioinformatyczne są niezbędne do zarządzania dużą ilością informacji we współczesnych naukach biologicznych i medycynie. Kompetencje, które zdobędziesz, dadzą Ci możliwość podjęcia pracy w branży bioinformatycznej, a także w firmach wykorzystujących szereg zastosowań komercyjnych.

Biochemia z biologią molekularną (NOWOŚĆ!). Jeżeli pasjonuje Cię zarówno biologia, jak i chemia, oraz ich praktyczne zastosowanie, ta specjalność jest dla Ciebie idealnym wyborem. Nasze studia opierają się na eksperymentach, więc Twoja ciekawość, kreatywność, dokładność i wytrwałość są wyjątkowo cenione. Dowiesz się, w jaki sposób dzięki zdobyczom biochemii i biologii molekularnej tworzymy bezpieczne leki syntetyczne, wspieramy rolnictwo i przemysł, a kryminalistyka dysponuje nowoczesnymi narzędziami w wyjaśnianiu przyczyn i poszukiwaniu sprawców przestępstw. Biochemia to unikalna specjalność w naszej części Polski – studia na tej specjalności prowadzone są wyłącznie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Biologia medyczna (NOWA JAKOŚĆ!). Jeżeli wśród żywych organizmów najbardziej interesuje Cię człowiek i chcesz dowiedzieć się o jego funkcjonowaniu jak najwięcej, będziesz miał taką szansę. Zajmiesz się tu głównie zagadnieniami z biologii człowieka, m.in. jego anatomią, rozwojem, fizjologią i patofizjologią oraz biochemią żywienia. Poznasz wybrane metody laboratoryjne stosowane w diagnostyce, podstawy farmakologii, ale też teoretyczne i praktyczne podstawy diagnostyki instrumentalnej czy fizykoterapii. Dowiesz się, jak funkcjonują inne organizmy, mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta, jednak poznasz te zagadnienie w kontekście funkcjonowania organizmu człowieka i jego zdrowia.

Biologia środowiska (NOWOŚĆ!). Podczas studiów poznasz różnorodne procesy zachodzące w środowisku naturalnym na różnych poziomach organizacji życia oraz będziesz potrafił ocenić i opisać różnorodność biologiczną. Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: oceny stanu środowiska, oceny jego zagrożeń, zapobiegania im i zwalczania ich skutków. Opanujesz kluczowe metody mikrobiologiczne, biochemiczne, chemiczne, toksykologiczne, ekologiczno-gleboznawcze i hydrobiologiczne stosowane w ochronie środowiska oraz metody gospodarowania odpadami. Staniesz się specjalistą znakomicie przygotowanym do pracy w terenie i laboratorium oraz do prowadzenia edukacji ekologicznej.

Mikrobiologia (NOWA JAKOŚĆ!). Podczas studiów zdobędziesz aktualną wiedzę dotyczącą szerokiego spektrum mikroorganizmów, takich jak bakterie, wirusy, grzyby i pierwotniaki oraz ich miejsca i znaczenia w świecie organizmów żywych, ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. Nauczysz się pracy z zastosowaniem klasycznych i molekularnych technik laboratoryjnych, jak również metod bioinformatycznych. Zdobędziesz umiejętności wykrywania i identyfikowania mikroorganizmów patogennych, wywołujących choroby ludzi, zwierząt i roślin oraz selekcjonowania mikroorganizmów do praktycznego wykorzystania w procesach biotechnologicznych w różnych gałęziach przemysłu.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz na Facebooku.

Co po studiach?

Z dyplomem, wiedzą i umiejętnościami nabytymi podczas studiów znajdziesz pracę w laboratoriach instytucji i przedsiębiorstw związanych z medycyną, przemysłem i rolnictwem, środowiskiem przyrodniczym i jego ochroną, zajmujących się analizą próbek żywności, leków, powietrza, wody, odpadów; w firmach z branży biotechnologicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, w ośrodkach diagnostyki medycznej (uczestnicząc w pracach badawczych, kontroli jakości, badaniach klinicznych, produkcji). Priorytety Unii Europejskiej związane z Zielonym Ładem, usługami ekosystemowymi oraz realizacją celów zrównoważonego rozwoju to nie są wyłącznie hasła. Są to rzeczywiste działania przedsiębiorstw, samorządów i naukowców. Dlatego wysokiej klasy specjaliści posiadający rzetelną wiedzę i umiejętności w tym zakresie są coraz bardziej potrzebni.

Możliwości w trakcie studiów:

   • Specjalizacja – zdobędziesz unikalne, praktyczne umiejętności bez względu na to, czy chcesz dalej kształcić się, czy pracować w instytucjach naukowych lub przemyśle. Będzie to możliwe podczas zajęć praktycznych (ćwiczenia, laboratoria) oraz podczas kursów i dodatkowych szkoleń.
   • Rozwój i współpraca – możesz działać w licznych kołach naukowych (np. Studenckim Kole Naukowym Biologów, Mikrobiologów, Biochemików, Biotechnologów, Neurobiologów, Fitochemików, APIS Animal-Plant Interaction, Fotografii Przyrodniczej), jeździć na obozy naukowe i brać udział w interesujących projektach badawczych, akcjach edukacyjnych i wydarzeniach popularyzujących naukę (np. Lubelski Festiwal Nauki, Objazdowy Festiwal Nauki, Noc Biologów, Dzień Roślin). 
   • Wszechstronne umiejętności miękkie – nauczysz się rozwiązywać problemy, analizować dane, być kreatywnym i wpływać na rzeczywistość; samodzielnie i w zespołach. Są to kluczowe umiejętności dla Twojej dalszej kariery.
   • Innowacyjność – studia wymagają kreatywnego podejścia do zrozumienia jak funkcjonują organizmy żywe. Umiejętność spojrzenia z nowej perspektywy na istniejący świat jest poszukiwaną cechą na rynku pracy.
   • Nauka w praktyce – wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów wykorzystasz w ramach praktyk zawodowych, które możesz zrealizować w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych zakładów opieki zdrowotnej, laboratoriach firm z branży farmaceutycznej, weterynaryjnej, biotechnologicznej, spożywczej, kosmetycznej i kryminalistycznej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych i w instytucjach naukowych.
   • Cały świat w zasięgu ręki – możesz studiować przez semestr na uniwersytetach zagranicznych (m.in. w Belgii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Słowenii, Turcji i we Włoszech) w ramach programów wymiany studenckiej (np. Erasmus+) oraz mieć stały kontakt ze studentami oraz wykładowcami z całego świata, dzięki wysokiemu poziomowi umiędzynarodowienia kształcenia na kierunku Biologia.

Dowiedz się o nas więcej:

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

Facebook Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS

Instagram Biologia i Biotechnologia UMCS


Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brany jest jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka. Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.