Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Biotechnologia - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod BIB_BTC_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Biologii i Biotechnologii
Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 74
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Terminarz rekrutacji

 • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 8 lipca - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów
 • 14 lipca - ogłoszenie list rankingowych miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 17 - 21 lipca - dostarczanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez
  dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 25 lipca – ogłoszenie kolejnej listy (2) osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 - 28 lipca – dostarczanie dokumentów kandydatów z listy (2)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

ul. Akademicka 19, budynek Wydziału Biologii i Biotechnologii, sala 44Ba, w godzinach: 9:00-14:00

Telefon kontaktowy (dostępny w godzinach pracy Komisji): 81 537-50-11


Poznaj wszystkie kolory biotechnologii!

Czy biotechnologia ma kolor? Jeżeli interesuje Cię zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności oraz ich zastosowanie w gospodarce człowieka – to bardzo dobrze, że chcesz kształcić się z nami. Gospodarka ulega ciągłym zmianom, my również zmieniamy się dla Ciebie i nauczymy Cię zmieniać świat. Nasz innowacyjny program kierunku Biotechnologia przygotowaliśmy w oparciu o gruntowną analizę potrzeb pracodawców, a także opinie studentów i naszych absolwentów. Położyliśmy duży nacisk na aspekt aplikacyjny poparty solidną dawką wiedzy niezbędnej w warsztacie biotechnologa. Mimo braku podziału na specjalności, duża liczba zajęć wybieralnych umożliwia konstruowanie indywidualnych ścieżek kształcenia, dostosowanych do Twoich zainteresowań i planów. Bloki zajęć wybieralnych dają możliwość poznania zastosowań biotechnologii: w przemyśle (biotechnologia koloru białego i żółtego), medycynie (kolor czerwony), rolnictwie (kolor zielony) i ochronie środowiska (kolor szary).

Studiując na kierunku biotechnologia uzyskasz wysoką jakość kształcenia blisko domu, a w przyszłości możliwość kontynuowania studiów drugiego stopnia zgodnie z Twoimi zainteresowaniami.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz na Facebooku.

Specjalności. Na tym kierunku student nie wybiera specjalności.

Co po studiach?

Z dyplomem, wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na tym kierunku pracę znajdziesz m.in. w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych, zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej, laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej. Możesz pracować także w firmach biotechnologicznych, kosmetycznych, farmaceutycznych, produkujących odczynniki diagnostyczne, ale też w firmach doradczych czy szkoleniowych. Zajęcie znajdziesz także w zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności. Jeśli chcesz poszerzać swoją wiedzę i kontynuować naukę, taką możliwość dają Ci studia II stopnia, zarówno biotechnologiczne, jak i na kierunkach pokrewnych. Z kolejnym dyplomem zwiększasz swoje szanse na zatrudnienie w wymienionych wyżej firmach i placówkach, a także możesz znaleźć zatrudnienie w instytucjach naukowych.

 Możliwości w trakcie studiów:

 • Specjalizacja – zdobędziesz unikalne, praktyczne umiejętności bez względu czy na to, czy chcesz dalej kształcić się, czy pracować w instytucjach naukowych lub przemyśle. Będzie to możliwe podczas zajęć praktycznych (ćwiczenia, laboratoria) oraz podczas kursów i dodatkowych szkoleń.
 • Rozwój i współpraca – możesz działać w licznych kołach naukowych (np. Studenckim Kole Naukowym Biologów, Mikrobiologów, Biochemików, Biotechnologów, Neurobiologów, Fitochemików, APIS Animal-Plant Interaction, Fotografii Przyrodniczej), jeździć na obozy naukowe i brać udział w interesujących projektach badawczych, akcjach edukacyjnych i wydarzeniach popularyzujących naukę (np. Lubelski Festiwal Nauki, Objazdowy Festiwal Nauki, Noc Biologów, Dzień Roślin). 
 • Wszechstronne umiejętności miękkie – nauczysz się rozwiązywać problemy, analizować dane, być kreatywnym i wpływać na rzeczywistość; samodzielnie i w zespołach. Są to kluczowe umiejętności dla Twojej dalszej kariery.
 • Innowacyjność – studia wymagają kreatywnego podejścia do zrozumienia jak funkcjonują organizmy żywe. Umiejętność spojrzenia z nowej perspektywy na istniejący świat jest poszukiwaną cechą na rynku pracy.
 • Nauka w praktyce – wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów wykorzystasz w ramach praktyk zawodowych, które możesz zrealizować w laboratoriach diagnostycznych i analitycznych zakładów opieki zdrowotnej, laboratoriach firm z branży farmaceutycznej, weterynaryjnej, biotechnologicznej, spożywczej, kosmetycznej i kryminalistycznej, stacjach sanitarno-epidemiologicznych i w instytucjach naukowych.
 • Cały świat w zasięgu ręki możesz studiować przez semestr na uniwersytetach zagranicznych (m.in. w Belgii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Słowenii, Turcji i we Włoszech) w ramach programów wymiany studenckiej (np. Erasmus+) oraz mieć stały kontakt ze studentami oraz wykładowcami z całego świata, dzięki wysokiemu poziomowi umiędzynarodowienia kształcenia na kierunku Biologia.

Dowiedz się o nas więcej:

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

Facebook Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS

Instagram Biologia i Biotechnologia UMCS


Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brany jest jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka. Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.