Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Chemia, specjalność: chemia kryminalistyczna - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod CHE_CHK_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Chemii
Kierunek studiów Chemia, specjalność: chemia kryminalistyczna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 50
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 24.07.2023 23:59)

 

Miejsce przyjmowania dokumentów:

plac Marii Curie-Skłodowskiej 2, budynek A (Mała Chemia), sala M (1 piętro)

Godziny: 9:00-14:00 

 

telefon: 81-537-77-50


Ciekawi Cię rozwiązywanie kryminalnych zagadek? Podczas gdy inni kolekcjonują znaczki, Ty wolisz zbierać odciski palców? Przed wypiciem każdego napoju dokładnie analizujesz jego skład i sprawdzasz, czy nie wykazuje żadnych niepokojących właściwości? Dla innych może wydawać się to nieco dziwne... na chemii kryminalistycznej będzie jak najbardziej pożądane! Analityczne i krytyczne myślenie, które momentami zakrawa wręcz o podejrzliwość. Zdolność kojarzenia faktów, łączenia reakcji i umiejętność wykrywania niewidocznych gołym okiem śladów. To wszystko przyda Ci się właśnie na tym kierunku. Na studiach II stopnia pogłębisz wiedzę o wykorzystaniu chemii w technikach kryminalistycznych. 
 
Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.
 

Certyfikat akredytacji międzynarodowej Chemistry Eurobachelor® dla programu studiów I stopnia na kierunku Chemia przyznany przeECTN (European Chemistry Thematic Network Association).

Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” dla kierunku chemia na Wydziale Chemii UMCS przyznany przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Co po studiach? 
 
Swoje umiejętności i wiedzę z powodzeniem wykorzystasz w wielu różnych firmach i instytucjach, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Absolwenci chemii są poszukiwani m.in. przez laboratoria kryminalistyczne, medycyny sądowej, diagnostyczne i analityczne czy środowiskowe. Pracę znajdziesz także w różnych jednostkach badawczych, placówkach, instytucjach naukowych i edukacyjnych lub parkach naukowo-technologicznych. Otwarte na chemików są wszelkie zakłady przemysłu chemicznego, kosmetycznego czy farmaceutycznego oraz firmy produkujące odczynniki chemiczne. A także różne sekcje ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, jednostki kontrolne (np. SANEPID, PIP) oraz instytucje, organizacje rządowe i pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska (inspektoraty, parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty). Możesz też oczywiście kontynuować karierę naukową i badawczą na studiach w szkole doktorskiej lub zdobywać dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.
 

Możliwości w trakcie studiów:

  • rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych: Alkahest, Sherlock oraz Bioaktywni;
  • możliwość zaangażowania się w działanie Samorządu Studentów;
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji na specjalistycznych szkoleniach i warsztatach;
  • kontakty z uczelniami zagranicznymi;
  • udział w międzynarodowych programach wymiany studentów z możliwością podjęcia studiów w innych krajach Unii Europejskiej z dofinansowaniem Dziekana Wydziału Chemii.

Zasady kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie na podstawie średniej arytmetycznej ocen (do dwóch miejsc po przecinku) uzyskanych ze wszystkich ocen końcowych w trakcie studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków, którzy w czasie studiów zaliczyli co najmniej 330 godzin przedmiotów podstawowych i kierunkowych: matematyka – 30, fizyka - 20, chemia – 280.
Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.