Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Chemia, specjalność: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod CHE_CHS_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Chemii
Kierunek studiów Chemia, specjalność: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 46
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

plac Marii Curie-Skłodowskiej 2, budynek A (Mała Chemia), sala M (1 piętro)

Godziny: 9:00-14:00 

 

telefon: 81-537-77-50


Kupując kosmetyki lub leki, nie kierujesz się żadną reklamą – po prostu ze zrozumieniem czytasz etykiety. W głowie potrafisz rozszyfrować wszystkie składniki i w kilka sekund stwierdzić, czy dany produkt będzie dobry dla Ciebie i czy jest wart swojej ceny. Chętnie doradzasz też innym. Wierzysz, że uda Ci się pójść w ślady sławnych producentów branży kosmetycznej lub farmakologicznej. Jednak zanim to nastąpi, musisz zdobyć odpowiednią wiedzę, a właśnie na specjalności chemia środków bioaktywnych i kosmetyków dowiesz się, jak otrzymywać, analizować i bezpiecznie stosować różne środki biologicznie aktywne. 
 
Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.
 
Certyfikat akredytacji międzynarodowej Chemistry Eurobachelor® dla programu studiów I stopnia na kierunku Chemia przyznany przeECTN (European Chemistry Thematic Network Association).

Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym” dla kierunku chemia na Wydziale Chemii UMCS przyznany przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Co po studiach? 
 
Przede wszystkim po uzyskaniu tytułu licencjata możesz pogłębić swoją wiedzę chemiczną na studiach II stopnia i zdobyć tytuł magistra. Studia te nie tylko dadzą Ci wiedzę chemiczną, ale nauczą też analizy i wykorzystania różnych danych oraz źródeł informacji do rozwiązywania napotkanych problemów. Nauczysz się pracować zarówno samodzielnie, jak i w grupie. Swoje umiejętności i wiedzę z powodzeniem wykorzystasz w wielu różnych firmach i instytucjach prywatnych i publicznych. Absolwenci chemii są poszukiwani m.in. przez laboratoria kryminalistyczne, medycyny sądowej, diagnostyczne i analityczne czy środowiskowe. Pracę znajdziesz także w różnych jednostkach badawczych, placówkach, instytucjach naukowych i edukacyjnych lub parkach naukowo-technologicznych. Otwarte na chemików są wszelkie zakłady przemysłu chemicznego, kosmetycznego czy farmaceutycznego oraz firmy produkujące odczynniki chemiczne. A także różne sekcje ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, jednostki kontrolne (np. SANEPID, PIP) oraz instytucje, organizacje rządowe i pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska (inspektoraty, parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty). 
 
Możliwości w trakcie studiów:
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji na specjalistycznych szkoleniach i warsztatach;
  • rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych: Alkahest, Sherlock oraz Bioaktywni;
  • możliwość zaangażowania się w działanie Samorządu Studentów;
  • kontakty z uczelniami zagranicznymi;
  • udział w międzynarodowych programach wymiany studentów z możliwością podjęcia studiów w innych krajach Unii Europejskiej z dofinansowaniem Dziekana Wydziału Chemii.

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brany jest jeden przedmiot spośród: chemia, biologia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka. Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.