Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inżynieria światłowodowa - stacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie

Szczegóły
Kod CHE_INS_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Chemii
Kierunek studiów Inżynieria światłowodowa
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 34
Czas trwania 3,5 roku
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Terminarz rekrutacji

 • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 8 lipca - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów
 • 14 lipca - ogłoszenie list rankingowych miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 17 - 21 lipca - dostarczanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez
  dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 25 lipca – ogłoszenie kolejnej listy (2) osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 - 28 lipca – dostarczanie dokumentów kandydatów z listy (2)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

plac Marii Curie-Skłodowskiej 2, budynek A (Mała Chemia), sala M (1 piętro)

Godziny: 9:00-14:00 

 

telefon: 81-537-77-50


Jeśli chcesz zdobywać doświadczenie zawodowe już w trakcie studiów a zarazem posiadać gruntowne wykształcenie ogólnouniwersyteckie wybierz Inżynierię światłowodową. Jest to kierunek łączący naukę z przemysłem, którego ukończenie daje tytuł zawodowy inżyniera. Nasz Uniwersytet jest kolebką polskich światłowodów i miejscem pracy uznanych specjalistów w tej dziedzinie.

Program kształcenia oferuje wiedzę ogólną z zakresu nauk chemicznych, fizycznych i technicznych (informatycznych i elektronicznych) oraz praktyczną wiedzę dotyczącą działania, wytwarzania i zastosowania światłowodów w systemach transmisyjnych, komunikacyjnych oraz czujnikach nowej generacji. Gruntowna wiedza chemiczna w połączeniu ze znajomością metod badawczych i działaniem aparatury naukowej zapewni Ci sukces na rynku pracy. Dodatkowym atutem kierunku jest fakt, iż powstał on z inicjatywy przedsiębiorców z Klastra Fotoniki i Światłowodów i Polskiej Platformy Technologicznej, poszukujących pracowników o wiedzy i umiejętnościach, które oferuje ten kierunek,

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów

Specjalności do wyboru:

 • Technologie światłowodowe
 • Materiałoznawstwo fotoniczne

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów

 Możliwości w trakcie studiów:

•      studia pod kierunkiem renomowanej kadry wykładowców z międzynarodowymi sukcesami.

•      nowoczesna pracownia z pełną linią do wyciągania światłowodów.

•      praktyki w firmach z Klastra Fotoniki i Światłowodów i Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki, dające możliwość zatrudnienia w trakcie studiów.

•      zajęcia menadżerskie m.in.: z zarządzania projektami czy organizacji pracy zespołowej.

•      multidyscyplinarny charakter studiów, aktualna wiedza z kilku obszarów naukowych.

•      zajęcia, warsztaty i szkolenia prowadzone przez ekspertów przemysłowych.

•      rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych: Alkahest, Sherlock oraz Bioaktywni,

•      możliwość zaangażowania się w działanie Samorządu Studentów,

•      możliwość podnoszenia kwalifikacji na specjalistycznych szkoleniach i warsztatach,

•      kontakty z uczelniami zagranicznymi, 

·      udział w międzynarodowych programach wymiany studentów z możliwością podjęcia studiów w innych krajach Unii Europejskiej z dofinansowaniem Dziekana Wydziału Chemii.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent kierunku Inżynieria światłowodowa będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia w zakresie technologii światłowodowych i fotonicznych i i/lub do podjęcia pracy w jednostkach naukowo-badawczych oraz ośrodkach przemysłowych związanych z optyką, fotoniką i telekomunikacją m. in. w laboratoriach kontroli obiektów inżynieryjnych (np. mostów, budowli, wieżowców, wiaduktów, rurociągów, autostrad); w laboratoriach kontroli procesów i infrastruktury (w hutach, kopalniach, PKP, PGNiG, etc.), laboratoriach diagnostycznych i analitycznych, środowiskowych; w instytucjach oferujących usługi z zakresu tele-medycyny (monitoring funkcji życiowych). Absolwent studiów pierwszego stopnia będzie posiadał wiedzę ogólną z zakresu nauk chemicznych, fizycznych i technicznych (informatycznych i elektronicznych) oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu studiowanego kierunku – inżynierii światłowodowej. W szczególności będzie ona obejmować poszerzoną znajomość metod spektroskopowych oraz technik światłowodowych lub materiałoznawstwa fotonicznego. Absolwent będzie posiadał również wiedzę praktyczną o technologiach modelowania, projektowania i wytwarzania komponentów  światłowodowych i fotonicznych dla systemów transmisyjnych, wytwarzaniu światłowodów aktywnych, fotonicznych systemach komunikacyjnych i czujnikach nowej generacji. Dodatkowo będzie potrafił rozwiązywać problemy inżynierskie z zakresu zasad działania, wytwarzania i zastosowania światłowodów.

Co po studiach? 

Po naszym kierunku uzyskasz możliwość pracy w firmach działających w sektorze zaawansowanych technologii, możliwość realizacji innowacyjnych projektów we współpracy z przemysłem, aktualną wiedzę technologiczną poszukiwaną w branży High-Tech, a nawet możliwość pracy na stanowiskach kierowniczych i zarządzających zespołami badawczymi i projektowymi.

Po uzyskaniu tytułu inżyniera możesz pogłębić wiedzę na studiach II stopnia i zdobyć tytuł magistra. Studia te nie tylko dadzą Ci wiedzę chemiczną, ale nauczą też praktyki, analizy i wykorzystania różnych danych oraz źródeł informacji do rozwiązywania napotkanych problemów. Nauczysz się pracować zarówno samodzielnie, jak i w grupie. Swoje umiejętności i wiedzę z powodzeniem wykorzystasz w wielu różnych firmach oraz instytucjach, zarówno prywatnych, jak i publicznych.

Specjaliści z obszaru światłowodów poszukiwani są aktualnie m.in. w takich branżach jak: telekomunikacja, lotnictwo, e-mobility i motoryzacja, przemysł wydobywczy czy przy monitoringu procesów przemysłowych.


Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brany jest jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka, geografia, biologia. Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.