Inżynieria światłowodowa - stacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie


W mocy od: 15 marca 2023

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brany jest jeden przedmiot spośród: chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka, geografia, biologia. Z uwagi na eksperymentalny charakter studiów, warunkiem ich podjęcia jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza Medycyny Pracy.