Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Analityka gospodarcza - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod EKO_AGO_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomiczny
Kierunek studiów Analityka gospodarcza
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 88
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Wydział Ekonomiczny UMCS

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

sala A2

tel. 81 537-78-62

Godziny przyjmowania dokumentów: 9:00 - 14:00

 


W obecnych czasach umiejętność korzystania z danych, ich analizy oraz zasobów wiedzy jest prawdziwym kapitałem. Na tym kierunku nauczysz się, jak z niego korzystać. Oprócz teorii na analityce gospodarczej czeka Cię dużo praktyki przekazywanej przez najlepszych ekspertów. Nacisk kładziony jest na naukę przez działanie w praktyce (learning-by-doing), więc już na studiach będziesz realizować ciekawe projekty badawcze i konsultingowe na zlecenie różnych firm i instytucji. Będziesz analizować i rozwiązywać konkretne problemy występujące w praktyce gospodarczej i biznesie  podczas gier strategicznych, symulacji zjawisk gospodarczych oraz ćwiczeń praktycznych. Na specjalnych szkoleniach dowiesz się, jak założyć i z powodzeniem rozwijać własny biznes. Jako absolwent analityki gospodarczej nie tylko znajdziesz pracę w branży finansowej, ale będziesz też wiedzieć, jak samodzielnie stworzyć miejsce pracy. 

Studia na kierunku analityka gospodarcza otrzymały certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością”, który gwarantuje Ci zdobycie najlepszego wykształcenia spełniającego oczekiwania współczesnego rynku pracy.  

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w katalogu kierunków.

Specjalności

Na tym kierunku student nie wybiera specjalności, ale oferowane są przedmioty do wyboru. Zwracamy uwagę, że nie wszystkie przedmioty muszą zostać uruchomione. Do uruchomienia przedmiotu wymagana jest minimalna liczba studentów zainteresowanych wykładem (nie mniej niż 20 osób). Liczba dostępnych miejsc na każdym przedmiocie do wyboru może zostać ograniczona. W przypadku liczby chętnych większej, niż liczba dostępnych miejsc ustalany będzie ranking studentów, według ocen uzyskanych do zakończenia semestru, poprzedzającego wybór przedmiotu.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu kierunku analityka gospodarcza absolwent posiada wiedzę zawodową z zakresu nauk ekonomicznych (ekonomia, finanse, zarządzanie) oraz praktyczne umiejętności wykorzystania nowoczesnych ilościowych metod analitycznych w biznesie, w szczególności opierających się na oprogramowaniu i narzędziach informatycznych. Ma również umiejętności samodzielnego prowadzenia analiz gospodarczych, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej różnych podmiotów gospodarczych oraz umiejętność wszechstronnej interpretacji ich wyników. Wykształcił wrażliwość społeczną, otwartość na relacje z innymi podmiotami, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nią. Posiada możliwość podejmowania własnej działalności gospodarczej bezpośrednio po zakończeniu studiów. Profil studiów i nastawienie praktyczne na kształcenie postaw i kompetencji przedsiębiorczych będzie dla studentów kierunku motywatorem do podejmowania różnego rodzaju wyzwań w zakresie świadczenia wyspecjalizowanych usług doradczych. Absolwent kierunku rozpoczynający karierę zawodową jako analityk wraz z nabywaniem doświadczenia i rozwijaniem kompetencji w zakresie zarządzania zespołem i organizacją pracy obejmować może stanowiska menedżerskie, zarządzać zespołami analityków, pionami planowania i zarządzania finansowego, pełnić funkcje dyrektora finansowego czy dyrektora zarządzającego przedsiębiorstw. Ma on również możliwość rozwijania umiejętności i technik analitycznych pozwalających także na awansowanie poprzez zajmowanie wyższych stanowisk w innych sektorach. Analitycy posiadający wiedzę na temat specyfiki konkretnej branży są pracownikami poszukiwanymi przez instytucje rynku finansowego (banki, ubezpieczycieli, sektor doradztwa i pośrednictwa inwestycyjnego), zapewniając wyższe prawdopodobieństwo trafności prognoz i analiz. Absolwent może szukać zatrudnienia nie tylko na krajowym rynku pracy, ale wraz odpowiednimi kompetencjami językowymi, także na globalnym rynku pracy. Wykorzystywane narzędzia pracy wpisują się w standardy światowe, a globalizacja powoduje, że procesy gospodarcze przebiegają w podobny sposób w większości rynków, co po uzupełnieniu o specyfikę branży lub lokalnej gospodarki pozwala na zatrudnienie i rozwój kariery także w najważniejszych centrach biznesowych świata i pracę według standardów globalnych.

Co po studiach?

Po ukończeniu tego kierunku możesz kontynuować naukę na analityce gospodarczej na II stopniu lub na innych kierunkach, które Cię interesują. Znajdziesz też zatrudnienie w różnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, biurach rachunkowych, bankach i zakładach ubezpieczeń, ale także w instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż. Absolwenci są także poszukiwani przez firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych (BPO/SSC). Możesz pracować na stanowiskach analityka finansowego, biznesowego, specjalisty ds. analiz i sprawozdawczości czy specjalisty ds. analiz rynkowych. Zdobyte doświadczenie umożliwia podjęcie pracy jako data scientist, analityk giełdowy, czy analityk ds. ryzyka. Nabyta na studiach wiedza przydać Ci się może także do założenia własnego biznesu. 

Możliwości w trakcie studiów:

 • nauka przez działanie w praktyce (learning-by-doing) i udział w projektach badawczych i konsultingowych, realizowanych na zlecenie firm i instytucji, w trakcie których analizowane i rozwiązywane są konkretne problemy występujące w praktyce gospodarczej,
 • udział studentów w strategicznych grach decyzyjnych, symulacjach zjawisk gospodarczych oraz ćwiczeniach praktycznych,
 • udział w licznych konferencjach oraz szkoleniach,
 • zdobycie globalnie uznawanych certyfikatów, takich jak SPSS Technology Expert czy Tableau Desktop Specialist,
 • publikacje artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach, 
 • duży wybór kół naukowych: Koło Naukowe Ekonomistów, Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu, Studenckie Koło Naukowe Finansistów, Studenckie Koło Naukowe „Logistyk”, ale też uczelnianych organizacji studenckich: AZS UMCS, AIESEC, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” i wielu innych,
 • działalność w Samorządzie Studenckim, 
 • programy wymian studenckich (Erasmus+, MOST),
 • wsparcie dla działalności sportowej, kulturalnej i społecznej studentów.

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są:
- matematyka (współczynnik 1,0);
- język obcy nowożytny (współczynnik 1,0);
- jeden przedmiot spośród: historia, geografia, język polski, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia (współczynnik 0,7).

Od kandydatów na wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Ekonomicznym UMCS w języku polskim wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym ich aktywne uczestnictwo w procesie kształcenia, poświadczona w jeden z wymienionych poniżej sposobów:
- oceną z przedmiotu język polski na świadectwie maturalnym,
- certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomie B2 wydawanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 7.10.1999 r o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672),
- uzyskają potwierdzenie UMCS, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim lub;
- posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez polską lub zagraniczną Szkołę Językową.