Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Ekonomia - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod EKO_EKO_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomiczny
Kierunek studiów Ekonomia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 114
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Wydział Ekonomiczny UMCS

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

sala A2

tel. 81 537-78-62

Godziny przyjmowania dokumentów: 9:00-14:00


Ciekawią Cię zagadnienia ekonomiczne? Jesteś uważnym obserwatorem i analitykiem rynku: wiesz kto, gdzie, kiedy i za ile. Marzysz o zarządzaniu większymi kwotami i zasobami. Te studia pomogą osiągnąć Ci założone cele. Ekonomia jest kierunkiem, który pozwoli Ci zdobyć wszechstronną wiedzę ekonomiczną i przygotuje do wykonywania zawodu ekonomisty - specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Poznasz niezbędne podstawy, m.in. mikro- i makroekonomii, prawa i polityki gospodarczej, statystyki, bankowości, marketingu czy rachunkowości, a także zasady działania w warunkach otwartej gospodarki i swobodnego przepływu towarów, dowiesz się, jak ekonomicznie wykorzystać ten potencjał. Zdobędziesz wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw na rynku lokalnym, co pomoże Ci w prowadzeniu i rozwijaniu własnej działalności lub wspieraniu firm działających w określonym regionie. 

Specjalności

Dla studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024: 

 • E-gospodarka
 • Ekonomia menedżerska
 • Gospodarka publiczna i rozwój regionalny.
Zwracamy uwagę, że nie wszystkie specjalności muszą zostać uruchomione. Do uruchomienia specjalności wymagana jest minimalna liczba  studentów zainteresowanych specjalnością (nie mniej niż 20 osób). Liczba miejsc na każdej specjalności może zostać ograniczona. W przypadku liczby chętnych większej, niż liczba dostępnych miejsc ustalany będzie ranking studentów, według ocen uzyskanych do zakończenia semestru, poprzedzającego wybór specjalności.
 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów na kierunku ekonomia absolwent potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów podmiotów gospodarujących, prognozować zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi statystyczno-ekonometrycznych. Jest w stanie prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz analizę konkretnych problemów gospodarczych i zaproponować odpowiednie rozstrzygnięcia na poziomie operacyjnym. Absolwent posługuje się także wybranym językiem obcym w stopniu określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Co po studiach? 

Zanim podejmiesz pracę i „zmonetyzujesz” zdobytą wiedzę, możesz kształcić się dalej na studiach II stopnia. Możesz wybrać też całkiem inny kierunek, który uzupełni już zdobytą wiedzę. Jako specjalista w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi możesz szukać pracy np. w różnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, biurach rachunkowych, bankach oraz zakładach ubezpieczeń. Otwarte dla Ciebie będą też różne instytucje administracji publicznej czy służby finansowe różnych branż. Oczywiście możesz też realizować własne pomysły, przedsięwzięcia i inwestycje dzięki zdobytej na studiach wiedzy.

Możliwości w trakcie studiów:

 • nauka przez działanie w praktyce (learning-by-doing) i udział w projektach badawczych i konsultingowych, realizowanych na zlecenie firm i instytucji, w trakcie których analizowane i rozwiązywane są konkretne problemy występujące w praktyce gospodarczej,
 • udział studentów w strategicznych grach decyzyjnych, symulacjach zjawisk gospodarczych oraz ćwiczeniach praktycznych,
 • udział w licznych konferencjach, szkoleniach,
 • publikacje artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach,
 • duży wybór kół naukowych: Koło Naukowe Ekonomistów, Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu, Studenckie Koło Naukowe Finansistów, Studenckie Koło Naukowe „Logistyk”, ale też uczelnianych organizacji studenckich: AZS UMCS, AIESEC, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” i wielu innych,
 • działalność w Samorządzie Studenckim, 
 • programy wymian studenckich (Erasmus+, MOST),
 • wsparcie dla działalności sportowej, kulturalnej i społecznej studentów.

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są:
- jeden przedmiot spośród: matematyka, historia, geografia;
- język obcy nowożytny.

Od kandydatów na wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Ekonomicznym UMCS w języku polskim wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym ich aktywne uczestnictwo w procesie kształcenia, poświadczona w jeden z wymienionych poniżej sposobów:
- oceną z przedmiotu język polski na świadectwie maturalnym,
- certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomie B2 wydawanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 7.10.1999 r o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672),
- uzyskają potwierdzenie UMCS, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim lub;
- posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez polską lub zagraniczną Szkołę Językową.