Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Finanse i rachunkowość - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod EKO_FIR_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Ekonomiczny
Kierunek studiów Finanse i rachunkowość
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 137
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Wydział Ekonomiczny UMCS

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

sala A1

tel. 81 537-78-59

Godziny przyjmowania dokumentów: 9:00-14:00


Lubisz zajmować się kwestiami finansowymi, jesteś osobą skrupulatną, a oprócz tego masz też dużą wyobraźnię, która pozwala Ci planować najbardziej śmiałe inwestycje i w pomysłowy sposób podchodzić do biznesu? Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz nauczysz się analizować podstawowe zjawiska gospodarcze i sytuację ekonomiczno-finansową różnych jednostek gospodarczych. Zrozumiesz także przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Dzięki tej wiedzy odnajdziesz się w pracy w różnych instytucjach finansowych i niefinansowych.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość na UMCS otrzymały ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej, co gwarantuje Ci zdobycie najlepszego wykształcenia.  

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w katalogu kierunków.

Specjalności

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z czterech specjalności:

 • podatki i rachunkowość w małym i średnim przedsiębiorstwie,
 • rachunkowość i sprawozdawczość,
 • analityk finansowy,
 • finansowe wsparcie biznesu.

Zwracamy uwagę, że nie wszystkie specjalności muszą zostać uruchomione. Do uruchomienia specjalności wymagana jest minimalna liczba  studentów zainteresowanych specjalnością (nie mniej niż 20 osób). Liczba miejsc na każdej specjalności może zostać ograniczona. W przypadku liczby chętnych większej, niż liczba dostępnych miejsc ustalany będzie ranking studentów, według ocen uzyskanych do zakończenia semestru, poprzedzającego wybór specjalności.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość absolwent potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do formułowania i analizy problemów podmiotów gospodarujących, zwłaszcza finansowych. Potrafi prognozować zjawiska gospodarcze z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi statystyczno-ekonometrycznych, a także prawidłowo przeprowadzić analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Absolwent potrafi posługiwać się wybranym językiem obcym w stopniu wymaganym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Co po studiach?

Jako specjalista od finansów i rachunkowości pracę znajdziesz w różnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, biurach rachunkowych i księgowych, funduszach inwestycyjnych, bankach czy zakładach ubezpieczeń. Otwarte dla Ciebie będą też rozmaite instytucje administracji publicznej czy służby finansowe różnych branż. Jeśli zechcesz dalej poszerzać swoją wiedzę, możesz wybrać studia II stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym. Oczywiście jedną z opcji jest też realizacja własnych pomysłów w prowadzeniu firmy. Zdobyta na tym kierunku wiedza na pewno Ci w tym pomoże.  

Możliwości w trakcie studiów:

 • nauka przez działanie w praktyce (learning-by-doing) i udział w projektach badawczych i konsultingowych, realizowanych na zlecenie firm i instytucji, w trakcie których analizowane i rozwiązywane są konkretne problemy występujące w praktyce gospodarczej,
 • udział studentów w strategicznych grach decyzyjnych, symulacjach zjawisk gospodarczych oraz ćwiczeniach praktycznych,
 • udział w licznych konferencjach oraz szkoleniach,
 • publikacje artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach,
 • duży wybór kół naukowych: Koło Naukowe Ekonomistów, Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu, Studenckie Koło Naukowe Finansistów, Studenckie Koło Naukowe „Logistyk”, ale też uczelnianych organizacji studenckich: AZS UMCS, AIESEC, Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” i wielu innych,
 • działalność w Samorządzie Studenckim, 
 • programy wymian studenckich (Erasmus+, MOST),
 • wsparcie dla działalności sportowej, kulturalnej i społecznej studentów.

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są:
- matematyka (współczynnik 1,0),
- język obcy nowożytny (współczynnik 1,0),
- jeden przedmiot spośród: historia, geografia, język polski, wiedza o społeczeństwie, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia (współczynnik 0,7). 

Od kandydatów na wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Ekonomicznym UMCS w języku polskim wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym ich aktywne uczestnictwo w procesie kształcenia, poświadczona w jeden z wymienionych poniżej sposobów:
- oceną z przedmiotu język polski na świadectwie maturalnym,
- certyfikatem znajomości języka polskiego na poziomie B2 wydawanym przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 7.10.1999 r o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672),
- uzyskają potwierdzenie UMCS, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim lub;
- posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez polską lub zagraniczną Szkołę Językową.