Architektura informacji - stacjonarne pierwszego stopnia


W mocy od: 2 marca 2023

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brany jest jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, filozofia, geografia, język obcy nowożytny, matematyka.