Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Anglistyka - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod FIL_ANG_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Anglistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 115
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

budynek Wydziału Filologicznego, sala 24 NH ("Nowa Humanistyka"), w godzinach 9:00-14:00 

 


Lublin to nie Londyn, jednak tu także możesz świetnie poznać język, którym ludzie posługują się nie tylko na Wyspach Brytyjskich, ale praktycznie na całym świecie. Na anglistyce nauczysz się nie tylko swobodnie posługiwać angielskim (na poziomie C1), ale też drugim, wybranym przez siebie europejskim językiem obcym (na poziomie B2). Poznasz bogatą historię, literaturę i kulturę krajów obszarów anglojęzycznych oraz zachodzące w nich procesy społeczne, a także brytyjską i amerykańską odmianę języka. Już od drugiego roku studiów możesz rozwijać swoją wiedzę w najbardziej interesujących Cię kierunkach na zajęciach specjalizacyjnych z: literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa lub traduktologii. Po ukończeniu tego kierunku nie tylko będziesz lepiej rozumieć sam język, ale też wszelkie procesy, zjawiska oraz niuanse i różnorodność kultury krajów anglojęzycznych.
 
Specjalności
 
Na tym kierunku realizowana jest specjalność nauczycielska.
 
Co po studiach?
 
Jako absolwent anglistyki pracę znajdziesz np. w instytucjach
międzynarodowych, urzędach państwowych i samorządowych czy przedsiębiorstwach związanych z krajami anglojęzycznymi. Twoja wiedza przyda się także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów krajów anglojęzycznych, czyli w biurach tłumaczeń, instytucjach międzynarodowych, urzędach celnych czy nawet
biurach turystycznych. Pracę znajdziesz również w środkach masowego przekazu, instytucjach kultury i organizacjach zajmujących się relacjami międzynarodowymi i międzykulturowymi. Co więcej, po zrealizowaniu kształcenia nauczycielskiego na studiach I stopnia możesz kontynuować naukę na anglistycznych studiach II stopnia o specjalności nauczycielskiej, zdobywając w ten sposób uprawnienia do
wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na wszystkich etapach/poziomach edukacyjnych!
 
Możliwości w trakcie studiów:
• działalność w licznych kołach naukowych,
• działalność w Samorządzie Studentów,
• ciekawe praktyki w różnych instytucjach,
• studenckie konferencje naukowe i sympozja,
• krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie (Erasmus+, MOST),
• poradnictwo zawodowe, psychologiczne, edukacyjne oraz coaching, prowadzonego przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,
• liczne projekty edukacyjne organizowane we współpracy ze szkołami partnerskimi,
• dostęp do bogato wyposażonej biblioteki wydziałowej,  
• nowoczesna infrastruktura, m.in. pracownie językowe, laboratorium tłumaczeń symultanicznych, Humanistyczne Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu oraz Centrum Badań Gier Wideo.
 

Język wykładowy: polski/angielski


Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są:
- język angielski (poziom rozszerzony – 1% = 2 punkty);
- język polski (poziom podstawowy – 1% = 0,5 punktu, poziom rozszerzony – 1% = 1 punkt).