Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Anglistyka - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod FIL_ANG_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Anglistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 57
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 22.09.2023 12:00)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

budynek Wydziału Filologicznego, sala 24 NH ("Nowa Humanistyka"), w godzinach 9:00-14:00 

 


Dotąd głównie uczyłeś się angielskiego, żeby dobrze opanować język. Teraz Twoim celem jest, aby dzielić się tą wiedzą i nauczać innych. Jednak zanim to nastąpi, musisz jeszcze bardziej zagłębić się w językowe niuanse, gramatyczne zasady i dopieścić swój akcent. Do tego jeszcze lepiej poznasz kulturę i historię oraz procesy i zjawiska społeczne anglojęzycznych krajów. Przede wszystkim jednak

musisz zdobyć niezbędne do nauczania innych kwalifikacje pedagogiczne oraz doszlifować umiejętności komunikacyjne. Będzie Ci to niezbędne, aby przekazywać dalej swoją wiedzę. Na studiach II stopnia będziesz pogłębiać wiedzę i zdobędą formalne uprawnienia do podjęcia zawodu nauczyciela języka angielskiego na wszystkich etapach kształcenia. (Ważne: osoby, które nie zrealizowały kształcenia nauczycielskiego na studiach I stopnia nie mogą zostać przyjęte na anglistyczne studia II stopnia.)
 
Specjalności
 
Na tym kierunku realizowana jest specjalność nauczycielska.
 
Co po studiach?
 
Po ukończeniu tych studiów możesz uczyć języka angielskiego nie tylko w podstawówce, ale na każdym etapie kształcenia, nawet tym wyższym. To oczywiście tylko jedna z możliwości. Pozostałe to np. tłumacz języka angielskiego, analityk i komentator życia politycznego, społecznego i kulturalnego krajów angielskiego obszaru językowego, zatem możliwa jest też praca w mediach i środkach masowego przekazu. Pracę znajdziesz też w różnych instytucjach międzynarodowych, urzędach, administracji rządowej i samorządowej. Ale też w międzynarodowych korporacjach, przedsiębiorstwach związanych z krajami anglojęzycznymi czy agencjach turystycznych.
 
Możliwości w trakcie studiów:
• działalność w licznych kołach naukowych,
• działalność w Samorządzie Studentów,
• ciekawe praktyki w różnych instytucjach,
• studenckie konferencje naukowe i sympozja,
• krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie (Erasmus+, MOST),
• poradnictwo zawodowe, psychologiczne, edukacyjne oraz coaching, prowadzonego przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,
• liczne projekty edukacyjne organizowane we współpracy ze szkołami partnerskimi,
• dostęp do bogato wyposażonej biblioteki wydziałowej,  
• nowoczesna infrastruktura, m.in. pracownie językowe, laboratorium tłumaczeń symultanicznych, Humanistyczne Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu oraz Centrum Badań Gier Wideo.
 
Język wykładowy: polski/angielski

Zasady kwalifikacji 

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc, najpóźniej do dnia 22 września 2023 r. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci kierunków anglistycznych o specjalności nauczycielskiej.