Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Hispanistyka - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod FIL_ESP_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Hispanistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 60
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

budynek Wydziału Filologicznego, sala 30 NH ("Nowa Humanistyka"), w godzinach 9:00-14:00 

 


Cervantes, Ortega y Gasset, Alemán, Fuentes czy Márquez  – dobrze wiesz, że to nie nazwiska piłkarzy. Fascynuje Cię wszystko, co wiąże się zarówno z kulturą iberyjską, jak i latynoską: od języka i kultury po sport, muzykę i kuchnię oraz oczywiście ciepły klimat. Chcesz świetnie poznać język hiszpański, aby zajmować się tłumaczeniami, pracować w firmach mających kontakty w krajach hiszpańskojęzycznych lub zarażać innych swoją pasją do tego języka i kultury jako lektor. Właśnie w tym pomogą Ci studia na kierunku hispanistyka. 

Specjalności
 
• język w przekładzie i komunikacji zawodowej.
 
Co po studiach?
 
Możesz poszerzać dalej swoją wiedzę i zagłębiać się w iberyjską kulturę na studiach II stopnia. Jeśli zechcesz od razu podjąć pracę, znajdziesz ją, m.in. w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi z krajów hiszpańskojęzycznych, w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, w administracji, przedstawicielstwach dyplomatycznych, a także w mediach, instytucjach związanych z kulturą czy biurach i firmach świadczących usługi turystyczne. Możesz też uczyć języka hiszpańskiego, zarówno w szkołach językowych, jak i publicznych (po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich).
 
Możliwości w trakcie studiów:
• działalność w licznych kołach naukowych,
• działalność w Samorządzie Studentów,
• ciekawe praktyki w różnych instytucjach,
• studenckie konferencje naukowe i sympozja,
• krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie (Erasmus+, MOST),
• poradnictwo zawodowe, psychologiczne, edukacyjne oraz coaching, prowadzonego przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,
• liczne projekty edukacyjne organizowane we współpracy ze szkołami partnerskimi,
• dostęp do bogato wyposażonej biblioteki wydziałowej,  
• nowoczesna infrastruktura, m.in. pracownie językowe, laboratorium tłumaczeń symultanicznych, Humanistyczne Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu oraz Centrum Badań Gier Wideo.
 
Język wykładowy: polski/hiszpański

Zasady kwalifikacji

 Podczas rekrutacji pod uwagę brane są:

- język obcy nowożytny,
- język polski.