Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Filologia polska - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod FIL_FPO_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Filologia polska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 50
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

budynek Wydziału Filologicznego, sala 24 NH ("Nowa Humanistyka"), w godzinach 9:00-14:00 

 


Jeśli lubisz czytać, fascynuje Cię język, literatura, kultura i marzysz o pracy, która pozwoli spożytkować te pasje – studia polonistyczne będą najlepszym wyborem. Filologia polska to kierunek dla osób chcących poszerzać swoje horyzonty intelektualne, ciekawych świata w jego aspekcie humanistycznym, łączący wiedzę z różnych dziedzin (literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii).

Studia polonistyczne pozwolą Ci zyskać świadomość językową, literacką i kulturową, dadzą wiedzę, umiejętności i kompetencje do podjęcia różnorodnych aktywności zawodowych, wszędzie tam, gdzie doskonała znajomość fenomenu języka, literatury i kultury oraz narzędzi ich celowego tworzenia i przekształcania odgrywają ważną rolę.

W ich trakcie możesz rozwijać swe pasje w kołach naukowych, uczestniczyć w studenckich i doktoranckich konferencjach naukowych, a także, w ramach programu Erasmus, zrealizować część zajęć poza granicami Polski.

Studiowanie pogłębi Twoją wiedzę o języku, m.in. poznasz jego historię i stan współczesny, dowiesz się, w jaki sposób może być wykorzystywany w komunikacji różnego typu oraz jak właściwie (tj. pięknie, poprawnie i etycznie) go używać. Pogłębisz też swoją wiedzę o literaturze i kulturze, m.in. poznasz największe dzieła literatury polskiej i światowej, jakie istnieją narzędzia analizy i interpretacji dzieł literackich oraz zdobędziesz umiejętności ich stosowania.

Słowem – filologia polska poszerzy Twoją wiedzę ogólną i rozwinie krytyczne myślenie, wzbogaci Twój język i nauczy skutecznie nim się posługiwać.

Specjalności

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

• redaktorsko-medialna:

Dowiesz się tu wszystkiego, czego potrzebujesz, aby pracować w różnych mediach. Prasa, radio, telewizja, ale też nowe media – w teorii i praktyce poznasz zakres pracy redakcyjnej i dziennikarskiej. Spróbujesz swoich sił w różnych gatunkach dziennikarskich oraz dowiesz się, jakie są metody zdobywania i weryfikowania informacji. Są to umiejętności niezbędne w rzetelnej pracy medialnej. 

 • nauczycielska:

Zdobędziesz tu wiedzę oraz praktyczne umiejętności psychologiczne, pedagogiczne i metodyczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela. Aby uzyskać kwalifikacje do pracy w szkolnictwie należy  kontynuować tę specjalność na studiach II stopnia. 

Co po studiach?

Po uzyskaniu tytułu licencjata możesz podjąć studia II stopnia na filologii polskiej lub innych kierunkach wymagających wiedzy humanistycznej. W zależności od ukończonej specjalności pracę znajdziesz w redakcjach prasowych, radiowych czy telewizyjnych lub w wydawnictwach książkowych. Możesz też pracować w mediach, placówkach i instytucjach kultury, działach promocji urzędów, banków, agencjach public relations i reklamowych.

Możliwości w trakcie studiów:

• działalność w licznych kołach naukowych,

• działalność w Samorządzie Studentów,

• ciekawe praktyki w różnych instytucjach,

• studenckie konferencje naukowe i sympozja,

• krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie (Erasmus+, MOST),

• poradnictwo zawodowe, psychologiczne, edukacyjne oraz coaching, prowadzone przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,

• liczne projekty edukacyjne organizowane we współpracy ze szkołami partnerskimi,

• dostęp do bogato wyposażonej biblioteki wydziałowej,  

• nowoczesna infrastruktura, m.in. pracownie językowe, laboratorium tłumaczeń symultanicznych, Humanistyczne Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji, Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu oraz Centrum Badań Gier Wideo.


Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brany jest język polski.