Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Kulturoznawstwo - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod FIL_KUL_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Kulturoznawstwo
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 25
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

budynek Wydziału Filologicznego, sala 24 NH ("Nowa Humanistyka"), w godzinach 9:00-14:00 

 


Kulturoznawstwo jest najstarszym kierunkiem funkcjonującym w obrębie Instytutu Nauk o Kulturze. Realizowane w trakcje studiów zajęcia obejmują zagadnienia m.in. dziedzictwa kulturowego, komunikacji niewerbalnej, muzykologii, historii sztuki i kultury, teatrologii, filmoznawstwa, historii literatury, nowych mediów i wielokulturowości. Kadrę dydaktyczną stanowią specjaliści z wymienionych obszarów nauki, a prowadzone przez nich zajęcia pozwalają na zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych oraz przygotowują do pracy zawodowej.  

Na studiach pierwszego stopnia można wybrać jedną z trzech specjalności:

• Krytyka i animacja sztuki: przybliża zagadnienia z zakresu sztuk plastycznych, kina, teatru, muzyki i multimediów. Przygotowuje do pracy krytyków sztuki i menadżerów działań artystycznych, pracowników ośrodków kultury, animatorów i organizatorów działań kulturalnych, czy specjalistów do spraw popularyzacji kultury w różnych ośrodkach społeczno-oświatowych (np. szkołach, świetlicach, domach kultury).

• Medialna: zorientowana na badania specyfiki mediów: prasy, radia, telewizji, Internetu. Specjalność kształci przyszłych menagerów kultury i specjalistów od wiedzy i kultury medialnej, pracowników agencji reklamowych i PR-owych oraz mediów tradycyjnych i cyfrowych.

• Teatrologia i filmoznawstwo: oferuje możliwość zdobycia umiejętności dogłębnej analizy dzieł filmowych i teatralnych. Przygotowuje do pracy animatorów i instruktorów teatralnych, krytyków lub dziennikarzy filmowych i teatralnych.


Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brany jest jeden przedmiot spośród: język polski, historia, filozofia, geografia, historia sztuki, historia muzyki lub wiedza o tańcu, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny, matematyka.