Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Lingwistyka stosowana, spec. angielski z portugalskim - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod FIL_LAP_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Lingwistyka stosowana, spec. angielski z portugalskim
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

budynek Wydziału Filologicznego, sala 30 NH ("Nowa Humanistyka"), w godzinach 9:00-14:00


Nauka języków obcych zawsze przychodziła Ci z łatwością i przyjemnością. Płynnie posługujesz się już co najmniej jednym językiem obcym, znasz w stopniu średniozaawansowanym drugi, ale chcesz doskonalić ich znajomość, aby móc swobodnie dokonywać tłumaczeń. Interesuje Cię też nie tylko sama nauka języka, ale i wiedza o nim. Chcesz zagłębić się w zagadnienia związane z językiem i zająć się rozwiązywaniem różnych problemów, jakie w nim się pojawiają. Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu tłumaczeń ustnych, pisemnych, audiowizualnych oraz analizy specjalistycznej tekstów, uzyskasz także kwalifikacje niezbędne do nauczania języków obcych (w przypadku wyboru dodatkowej ścieżki nauczycielskiej). 

Kierunek lingwistyka stosowana na UMCS został wyróżniony Certyfikatem Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością” przyznawanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikat ten otrzymują kierunki z innowacyjnymi metodami nauczania, nowoczesnym programem i najwyższą jakością ich realizacji. 

Specjalności

• translatoryczna:

Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania zawodu tłumacza. Główny akcent jest tu położony na kształcenie praktyczne w zakresie tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) oraz pisemnych (tekstów ogólnych i specjalistycznych). Swoje umiejętności będziesz szlifował podczas praktyk zawodowych m.in. w instytucjach publicznych, biurach tłumaczeń, na festiwalach filmowych czy podczas konferencji organizowanych na UMCS. Rozwiniesz swoje kompetencje językowo-kulturowe w zakresie języka angielskiego i portugalskiego. 

• pedagogiczna:

Jako specjalność dodatkową możesz wybrać specjalność nauczycielską, której ukończenie da ci uprawnienia do nauczania dwóch języków obcych na wszystkich etapach edukacyjnych.

Uwaga! Aby uzyskać uprawnienia do nauczania, specjalność nauczycielska musi być realizowana także na studiach magisterskich.

Co po studiach?  

Z bardzo dobrą znajomością języków angielskiego i portugalskiego oraz umiejętnościami tłumaczeniowymi pracować możesz m.in. w międzynarodowych firmach lub przedsiębiorstwach obsługujących zagranicznych klientów, w biurach tłumaczeń, ale też w urzędach państwowych, a nawet instytucjach Unii Europejskiej. Z uprawnieniami nauczycielskimi możesz też uczyć języków w szkołach (państwowych, prywatnych czy językowych). Możesz oczywiście prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług tłumaczeniowych i edukacyjnych lub dalej zdobywać wiedzę i szlifować wybrane języki do perfekcji na studiach II stopnia.

Możliwości w trakcie studiów:

• działalność w licznych kołach naukowych,

• działalność w Samorządzie Studentów,

• ciekawe praktyki w różnych instytucjach,

• studenckie konferencje naukowe i sympozja,

• krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie (Erasmus+, MOST),

• poradnictwo zawodowe, psychologiczne, edukacyjne oraz coaching, prowadzonego przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,

• liczne projekty edukacyjne organizowane we współpracy ze szkołami partnerskimi,

• dostęp do bogato wyposażonej biblioteki wydziałowej,  

• nowoczesna infrastruktura, m.in. pracownie językowe, laboratoria tłumaczeń symultanicznych, Humanistyczne Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji oraz Centrum Badań Gier Wideo.

Programy studiów

Język wykładowy: polski/angielski/portugalski


Zasady kwalifikacji

Kandydaci na studia stacjonarne deklarują obowiązkowo wybór tylko jednej kombinacji języka pierwszego i drugiego w ramach oferowanych par o następującym układzie:
język angielski z językiem portugalskim
- język angielski,
- język polski, 

  •  poziom rozszerzony 1% - 2 pkt,
  • poziom podstawowy 1% - 1 pkt.