Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Lingwistyka stosowana, spec. angielski z portugalskim - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod FIL_LAP_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Lingwistyka stosowana, spec. angielski z portugalskim
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 16
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 22.09.2023 12:00)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

budynek Wydziału Filologicznego, sala 30 NH ("Nowa Humanistyka"), w godzinach 9:00-14:00


Ukończyłeś/ukończyłaś studia pierwszego stopnia w zakresie języka angielskiego i portugalskiego? Masz za sobą pierwsze doświadczenia tłumaczeniowe, ale czujesz potrzebę dalszego rozwijania swoich umiejętności i podjęcia nowych wyzwań tłumaczeniowych? Na tym kierunku poznasz specyfikę tłumaczeń symultanicznych i audiowizualnych oraz przekładu tekstów artystycznych. W dalszym ciągu będziesz doskonalić swoje umiejętności językowe w obrębie dwóch wybranych języków obcych. Podczas praktyk poznasz specyfikę pracy tłumacza ustnego na konferencjach naukowych, w mediach czy turystyce. Jeżeli pasjonują Cię tłumaczenia filmów czy gier komputerowych, możesz również w taki sposób zrealizować praktyki tłumaczeniowe. W przypadku kontynuacji dodatkowej ścieżki nauczycielskiej uzyskasz także kwalifikacje niezbędne do nauczania języków obcych na wszystkich poziomach edukacji szkolnej.

Kierunek lingwistyka stosowana na UMCS został wyróżniony Certyfikatem Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością” przyznawanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikat otrzymują kierunki z innowacyjnymi metodami nauczania, nowoczesnym programem i najwyższą jakością ich realizacji. 

Specjalności

1. tłumaczenia audiowizualne i artystyczne

2. tłumaczenia specjalistyczne pisemne i ustne

3. nauczycielska (kontynuowana), dodatkowa opcja

Co po studiach? 

Z bardzo dobrą znajomością języków angielskiego i portugalskiego oraz umiejętnościami tłumaczeniowymi pracować możesz m.in. w międzynarodowych firmach lub przedsiębiorstwach obsługujących zagranicznych klientów, w biurach tłumaczeń, ale też w urzędach państwowych, a nawet instytucjach Unii Europejskiej. Z uprawnieniami nauczycielskimi możesz uczyć języków w szkołach (państwowych, prywatnych czy językowych). Możesz oczywiście prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług tłumaczeniowych i edukacyjnych lub rozwijać karierę naukową na studiach w szkole doktorskiej. 

Możliwości w trakcie studiów:

• działalność w licznych kołach naukowych,

• działalność w Samorządzie Studentów,

• ciekawe praktyki w różnych instytucjach,

• studenckie konferencje naukowe i sympozja,

• krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie (Erasmus+, MOST),

• poradnictwo zawodowe, psychologiczne, edukacyjne oraz coaching, prowadzonego przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,

• liczne projekty edukacyjne organizowane we współpracy ze szkołami partnerskimi,

• dostęp do bogato wyposażonej biblioteki wydziałowej,  

• nowoczesna infrastruktura, m.in. pracownie językowe, laboratoria tłumaczeń symultanicznych, Humanistyczne Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji oraz Centrum Badań Gier Wideo.

Programy studiów

Język wykładowy: polski/angielski/portugalski


Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc, najpóźniej do dnia 22 września 2023 r. Warunkiem rekrutacji jest: 1. znajomość języka pierwszego (język angielski) potwierdzona oceną z praktycznej nauki języka angielskiego w ostatnim roku studiów 1 stopnia 2. znajomość języka drugiego (język niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpanski lub portugalski) 3. doświadczenie translatorskie (dla specjalności tłumaczeniowych) lub ukończona specjalność nauczycielska z 1 j. na studiach 1 stopnia (dla specjalności nauczycielskiej)