Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Logopedia z audiologią - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod FIL_LOG_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Logopedia z audiologią
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 65
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

budynek Wydziału Filologicznego, sala 24 NH ("Nowa Humanistyka"), w godzinach 9:00-14:00 

 


Niektórzy mają świetny „słuch muzyczny”, Twoim darem jest „słuch językowy” i piękna mowa. Tak jak doświadczony muzyk jest w stanie wychwycić każdą fałszywą nutę, Ty jesteś wyczulony na wszelkie błędy, nieodpowiednie akcenty czy zaciągnięcia pojawiające się w mowie. Dobrze wiesz, że sposób mówienia wpływa nie tylko na jakość komunikacji, ale też na wizerunek i postrzeganie danej osoby. Chcesz się więc profesjonalnie zająć ich naprawą i „strojeniem” aparatu mowy u tych, którzy mają z tym problemy. Narzędzia i niezbędną wiedzę do tego zdobędziesz właśnie na logopedii z audiologią. Kierunek ten prowadzony jest przez Katedrę Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, najstarszą w kraju placówkę naukową zajmującą się zaburzeniami mowy oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, który cieszy się światową renomą w dziedzinie leczenia zaburzeń słuchu. 
 
Specjalności
 
Na tym kierunku student nie wybiera specjalności.
 
Co po studiach? 
 
Z wykształceniem logopedycznym i audiologicznym możesz pracować np. w placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych), ale także w placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne, poradnie audiologiczne, foniatryczne czy otolaryngologiczne). Twoja wiedza przyda się także w różnych ośrodkach pomocy społecznej. Z dobrą wymową i słuchem możesz też robić karierę w rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, placówkach kulturalnych i innych miejscach, gdzie potrzebne są osoby zawodowo i profesjonalnie posługujące się głosem. Oczywiście możesz pogłębiać wiedzę i kontynuować naukę na studiach II stopnia (zarówno logopedycznych, jak i na pokrewnych kierunkach) lub podyplomowych.
 

Możliwości w trakcie studiów:

• działalność w licznych kołach naukowych,

• działalność w Samorządzie Studentów,

• ciekawe praktyki w różnych instytucjach,

• studenckie konferencje naukowe i sympozja,

• krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie (Erasmus+, MOST),

• poradnictwo zawodowe, psychologiczne, edukacyjne oraz coaching, prowadzone przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,

• liczne projekty edukacyjne organizowane we współpracy ze szkołami partnerskimi,

• dostęp do bogato wyposażonej biblioteki wydziałowej,  

• nowoczesna infrastruktura, m.in. pracownie językowe, laboratorium tłumaczeń symultanicznych, Humanistyczne Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji, Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu oraz Centrum Badań Gier Wideo.


Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są:
- język polski;
- jeden z przedmiotów spośród: matematyka, biologia, fizyka lub fizyka i astronomią;
- sprawdzian predyspozycji obejmuje rozmowę z kandydatem na temat motywacji do podjęcia studiów, jego zainteresowań oraz próby oceniające wymowę. Kryteria oceny predyspozycji zawodowych dotyczą następujących aspektów:
     1) wymowa w wypowiedziach swobodnych i w czytaniu (realizacja zgodna z normą ortofoniczną polszczyzny, poprawność artykulacji i jej wyrazistość, właściwa realizacja czynników prozodycznych – akcent, rytm, intonacja);
     2) kultura języka (poprawność leksykalna i składniowa, umiejętność budowania spójnych wypowiedzi);
     3) zdolności interakcyjne (umiejętność nawiązania i utrzymania kontaktu interpersonalnego, także na poziomie komunikacji niewerbalnej);
     4) motywacja do podjęcia studiów i wykonywania w przyszłości zawodu logopedy i audiologa ogólnego.
Każde z kryteriów punktowane jest według zasady: ocena bardzo dobra – 3 pkt., ocena dobra – 2 pkt., ocena dostateczna 1 pkt., ocena niedostateczna – 0 pkt. Warunkiem pozytywnej oceny predyspozycji zawodowych jest uzyskanie minimum 8 punktów w rozmowie kwalifikacyjnej. Niedostateczna ocena wymowy (kryterium nr 1) uniemożliwia przyjęcie na studia.