Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Portugalistyka - studia portugalsko-brazylijskie - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod FIL_POR_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Portugalistyka - studia portugalsko-brazylijskie
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 35
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

budynek Wydziału Filologicznego, sala 30 NH ("Nowa Humanistyka"), w godzinach 9:00-14:00


Kierunek Portugalistyka – studia portugalsko-brazylijskie oferuje zajęcia z zakresu języka portugalskiego, kultury i literatury krajów portugalskojęzycznych oraz teorii i praktyki przekładu. W ramach wymiany międzynarodowej studenci mają możliwość studiowania na dziewięciu uniwersytetach w Portugalii i czterech w Brazylii. Portugalski jest najczęściej używanym językiem na półkuli południowej i trzecim językiem europejskim pod względem liczby użytkowników, dlatego jego znajomość na poziomie C1 predysponuje absolwenta do pracy w międzynarodowych instytucjach i przedsiębiorstwach, placówkach dyplomatycznych, wydawnictwach, biurach tłumaczeń i biurach podróży. Dzięki współpracy z jedynym w Polsce Centrum Języka Portugalskiego/Camões studenci mają możliwość uczestniczenia w wykładach i spotkaniach z gośćmi z uniwersytetów w Polsce, Portugalii, Brazylii oraz innych krajach portugalskojęzycznych.

Co po studiach?

Absolwent studiów licencjackich posiada znajomość języka portugalskiego na poziomie C1 oraz znajomość kultury krajów portugalskojęzycznych. Legitymuje się kompetencjami językowymi potrzebnymi w pracy między innymi w placówkach dyplomatycznych, biurach podróży, redakcjach, wydawnictwach i placówkach kultury. Posiada praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania korespondencji w języku portugalskim, analizy i tłumaczenia specjalistycznych dokumentów i tekstów z dziedziny ekonomii i marketingu, finansów, prawa, polityki, turystyki, a także tekstów technicznych i przyrodniczych, tłumaczenia negocjacji, prezentacji biznesowych oraz wystąpień publicznych. Swoją wiedzę i znajomość języka może poszerzać także na studiach II stopnia lub podyplomowych.  

Język wykładowy: polski/portugalski/hiszpański


Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są:
- język obcy nowożytny,
- język polski lub język obcy nowożytny inny niż zdeklarowany jako pierwszy. Punktacja: poziom podstawowy – 1% = 1 pkt; poziom rozszerzony – 1% = 2 pkt.