Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rusycystyka - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod FIL_RUS_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Rusycystyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 35
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

budynek Wydziału Filologicznego, sala 30 NH ("Nowa Humanistyka"), w godzinach 9:00-14:00


Lubelska rusycystyka wkrótce będzie obchodzić swoje 60-lecie. Ponad pół wieku kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy nie tylko biegle posługują się językiem rosyjskim i drugim językiem słowiańskim (bułgarskim, ukraińskim lub białoruskim), lecz także posiadają wiedzę o współczesnej Rosji, kulturze i mentalności słowiańskiej. Komunikacja międzynarodowa nigdy nie była ważniejsza. Rynek pracy potrzebuje specjalistów ze znajomością języków wschodniosłowiańskich w takich zawodach, jak funkcjonariusz Straży Granicznej, agent celny, pracownik administracji czy dziennikarz. Rusycystykę na UMCS-ie tworzy międzynarodowa kadra dydaktyczna. Wśród nauczycieli akademickich są Polacy oraz rodzimi użytkownicy języka rosyjskiego, białoruskiego i bułgarskiego.

Specjalności

Na kierunku rusycystyka możesz wybrać jedną z trzech specjalności:

 • język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznego:

Zdobędziesz niezbędne kwalifikacje i umiejętności praktyczne w zakresie obsługi celnej i ruchu granicznego oraz kompetencje interkulturowe. Poznasz specjalistyczny język rosyjski i angielski, dokumentację handlowo-celną, zdobędziesz wiedzę z zakresu współpracy transgranicznej i prawa celnego.  

 • język rosyjski z językiem angielskim w logistyce:

Poznasz słownictwo specjalistyczne z zakresu logistyki (transport, spedycja, handel) w języku rosyjskim i angielskim oraz zdobędziesz umiejętności praktyczne związane z komunikacją służbową i obsługą nowoczesnych systemów logistycznych; uzyskasz niezbędną wiedzę na temat regulacji prawnych w zarządzaniu międzynarodowym łańcuchem dostaw.

 • język rosyjski w biznesie:

Opanujesz terminologię języka biznesu, marketingu, ekonomii i prawa, poznasz dokumentację fachową oraz wzorce zachowań kulturowych w komunikacji i nauczysz się je praktycznie wykorzystywać w działaniach zawodowych (np. w negocjacjach oraz w nawiązywaniu kontaktów biznesowych).

Co po studiach?

Dzięki znajomości języka rosyjskiego, kultury i mentalności słowiańskiej możesz pracować w instytucjach krajowych i międzynarodowych, w podmiotach gospodarczych, urzędach, jak również w sektorze usług turystycznych i administracyjnych, w branży transport – spedycja – logistyka, w branży informacyjno-medialnej jako analityk i komentator życia politycznego, społecznego i kulturalnego krajów rosyjskojęzycznych. 

Kompetencje językowe i interkulturowe otwierają Ci drogę do służby państwu polskiemu jako funkcjonariuszowi w placówkach związanych z obsługą ruchu granicznego/celnego, w jednostkach Straży Granicznej, służbach specjalnych powołanych do ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.

Ponadto masz możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia lub zdobywania nowych kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Możliwości w trakcie studiów:

 • działalność w Studenckim Kole Naukowym Rusycystów,
 • działalność w Samorządzie Studentów,
 • ciekawe praktyki w różnych firmach usługowych, organizacjach i instytucjach, np. w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie, Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej,
 • udział w studenckich konferencjach naukowych i projektach grantowych,
 • krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie oraz studia semestralne w ramach programów Erasmus+, MOST, CEEPUS i in.,
 • możliwość korzystania z poradnictwa zawodowego, psychologicznego, edukacyjnego oraz coachingu, prowadzonego przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,
 • udział w licznych projektach edukacyjnych,
 • dostęp do bogato wyposażonej Międzywydziałowej Biblioteki Filologiczno-Historycznej UMCS oraz Biblioteki Głównej UMCS.

Język wykładowy: polski/rosyjski


Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brany jest jeden przedmiot spośród: język obcy nowożytny, język polski.