Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Technologie cyfrowe w animacji kultury - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod FIL_TCK_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Technologie cyfrowe w animacji kultury
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 49
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

budynek Wydziału Filologicznego, sala 24 NH ("Nowa Humanistyka"), w godzinach 9:00-14:00 

 


Technologie cyfrowe w animacji kultury to jeden z najbardziej innowacyjnych i nowatorskich kierunków studiów w Polsce, łączący praktyczne umiejętności dotyczące technologii cyfrowych z refleksją nad współczesną kulturą. Dlatego też studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie szerokich kompetencji praktycznych w obsłudze nowych mediów i cyfrowych narzędzi do animowania obiektów, wydarzeń, imprez w obszarze kultury (zwłaszcza kultury cyfrowej). Program studiów został opracowany w ścisłej współpracy z instytucjami i osobami zajmującymi się praktycznymi działaniami w sferze szeroko rozumianej kultury cyfrowej.
 
Kadra dydaktyczna składa się praktyków: specjalistów od gier komputerowych, profesjonalnych grafików komputerowych, informatyków, a także badaczy specjalizujących się w tematyce współczesnej kultury, komunikacji wizualnej, nowych mediów i kultury cyfrowej.
 
W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak: grafika komputerowa 2D, grafika komputerowa 3D, gry komputerowe w kulturze, design w kulturze, podstawy programowania zorientowanego na klienta, środowisko programistyczne, socjologia kultury, kultura społeczeństwa informacyjnego, projektowanie stron Internetowych, tworzenie serwisów internetowych i zarządzanie informacją w sieci, montaż audio-video i edytory obrazu, podstawy dziennikarstwa internetowego, technologie mobilne, netnografia i nauka sieci w badaniach Internetu.
 
Chcesz wiedzieć więcej na temat tego czego możesz się nauczyć na naszym kierunku? Zapoznaj się z multimedialnymi projektami tworzonymi przez naszych studentów w ramach zajęć:
 
Kierunek technologie cyfrowe w animacji kultury (licencjat) otrzymał Certyfikat Akredytacyjny "Studia z Przyszłością" Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,8304,certyfikat-akredytacyjny-studia-z-przyszloscia-dla-technologii-cyfrowych-w-animacji-kultury,75933.chtm). Certyfikaty przyznawane są kierunkom wyróżniającym się nowoczesnością koncepcji kształcenia, innowacyjnością stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakością realizowanych programów oraz zgodnością z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego. W opinii ekspertów Komisji Certyfikacyjnej kierunek otrzymał łącznie 89 (na 90 możliwych) punktów. Poza Certyfikatem Akredytacyjnym kierunek technologie cyfrowe w animacji kultury dostał również Wyróżnienie Specjalne - Certyfikat Nadzwyczajny „Laur Innowacji”, który otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków studiów, które wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny. "Technologie cyfrowe w animacji kultury na UMCS znalazły się tym samym w gronie 15 najlepszych w Polsce kierunków studiów.
 
Od roku akademickiego 2022/23 na kierunku uruchomione zostaną dwie nowe specjalności:

PROJEKTOWANIE NA POTRZEBY RYNKU GIER WIDEO – specjalność, która powstała przy współpracy z przedstawicielami Centrum Badań Gier Wideo UMCS oraz Fundacji Lubelski Gamedev zrzeszającej firmy i twórców gier z Lubelszczyzny. W ramach specjalności zaplanowano 270 godzin zajęć pozwalających nabyć niezbędne kompetencje do kompleksowego projektowania na potrzeby rynku gier wideo. Studenci pozyskają praktyczne umiejętności w takich obszarach jak: modelowanie 3D postaci, środowisk i wnętrz do gier wideo, projektowanie interfejsów, level design i praca z silnikami gier wideo. Dopełnieniem części praktycznej są zajęcia teoretyczne z zakresu groznawstwa i metod badań gier wideo, kultury gier wideo i projektowania. Program realizowany jest przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu gier oraz przez uznanych medioznawców specjalizujących się w badaniach gier wideo.

Link do siatki zajęć dla specjalności na stronie Wydziału Filologicznego:

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2022/0325/080909-tcak-2022-2023-i-st-projektowanie-na-potrzeby-rynku-gier-wideo.pdf

MULTIMEDIA W PROMOCJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – nowoczesne instytucje kultury coraz częściej potrzebują specjalistów, którzy posiadają wiedzę na temat zaawansowanej obsługi narzędzi cyfrowych: potrafiących tworzyć modele 3D, znających zagadnienia druku 3D i fotogrametrii oraz potrafiących tworzyć animacje komputerowe i wizualizacje 3D. Nasza specjalizacja pozwala nabyć te umiejętności oraz wiedzę na temat trendów w promocji dziedzictwa kulturowego, czy wykorzystania aplikacji multimedialnych w instytucjach kultury. Na specjalności praktyczna wiedza techniczna łączy się z refleksją teoretyczną na temat wykorzystania multimediów w nowoczesnych instytucjach kultury. Specjalność powstała przy współpracy z Centrum Badań Gier Wideo UMCS i Fundacją Lubelski Gamedev.

Link do siatki zajęć dla specjalności na stronie Wydziału Filologicznego:

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2022/0325/081413-tcak-2022-2023-i-st-multimedia-w-promocji-dziedzictwa-kulturowego.pdf 

Sylwetka absolwenta
 
Po skończeniu studiów Technologie cyfrowe w animacji kultury, absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności z obszarów:
 
• tworzenie multimediów i grafiki komputerowej 2D i 3D
• modelowania 3D i animacji komputerowej
• tworzenie stron internetowych i administrowania nimi
• tworzenie cyfrowych, multimedialnych narracji i tekstów dla portali internetowych
• zdobywanie i przetwarzanie informacji za pomocą cyfrowych narzędzi
• wizualizowanie danych i treści kulturowych
• promowania wydarzeń kulturalnych za pomocą nowych mediów
• funkcjonowanie kultury społeczeństwa informacyjnego i cyberkultury
 
Możliwości zatrudnienia
 
Absolwent posiądzie kwalifikacje niezbędne w skutecznym aplikowaniu o pracę m.in. w następujących miejscach:
 
• w agencjach reklamowych promujących wydarzenia kulturalne za pomocą nowych mediów,
• w nowoczesnych placówkach kulturalnych i ośrodkach kultury (medialabach),
• w mediach (TV, radio, prasa), wydawnictwach, internetowych portalach informacyjnych
• w firmach prowadzących portale specjalizujące się w problematyce kulturalnej,
• w firmach zajmujących się badaniem zasobów sieciowych i analizą trendów kulturowych pod kątem marketingowym
• w centrach kultury, domach kultury, muzeach, galeriach sztuki.
 
 
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego co można robić po studiach? Zapraszamy do zapoznania się z profilami zawodowymi naszych absolwentów:
 
Zapraszamy także na profil Facebookowy Instytutu Nauk o Kulturze

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brany jest jeden przedmiot spośród: język polski, historia, filozofia, geografia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka.