Technologie cyfrowe w animacji kultury - stacjonarne pierwszego stopnia


W mocy od: 2 marca 2023

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brany jest jeden przedmiot spośród: język polski, historia, filozofia, geografia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka.