Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Ukrainistyka - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod FIL_UKR_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Filologiczny
Kierunek studiów Ukrainistyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 10
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

budynek Wydziału Filologicznego, sala 30 NH ("Nowa Humanistyka"), w godzinach 9:00-14:00


Fascynuje Cię kultura wschodu – tego bliższego, tuż „za miedzą”. Chcesz lepiej poznać kulturę i tradycję kraju, który z Polską jest dość mocno związany i jest jej bliskim sąsiadem. Widzisz wiele szans i możliwości w międzykulturowej i gospodarczej wymianie pomiędzy naszymi państwami. Wiesz, że lepsze poznanie kultury, historii i polityki gospodarczej Ukrainy pomoże Ci w prowadzeniu interesów lub projektów kulturalnych związanych z tym państwem. Ze względu na coraz liczniejszą migrację mieszkańców Ukrainy do Polski naukę języka ukraińskiego i zagłębienie się w ich kulturę uważasz po prostu za praktyczną – wiedza ta będzie przydatna w nawiązaniu lepszych kontaktów i wzajemnej współpracy. Wiesz, że wschód Europy ma duży potencjał, ale żeby go wykorzystać, trzeba najpierw zdobyć odpowiednią wiedzę – ukrainistyka daje Ci właśnie taką możliwość. 

 
Specjalności
 
Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:
 
• język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej:
Poznasz specjalistyczny język i terminologię niezbędną do obsługi ruchu granicznego, celnej oraz wykorzystywaną w administracji, wymianie handlowej i turystyce. Pogłębisz wiedzę z zakresu realioznawstwa ukraińskiego, prawa i przepisów prawno-celnych obowiązujących na Ukrainie oraz w krajach UE. Dowiesz się więcej o europejskiej współpracy transgranicznej czy obsłudze ruchu turystycznego. W ramach tej specjalności uzyskasz kwalifikacje zawodowe i umiejętności niezbędne do wykonywaniu zawodu celnika, agenta celnego lub specjalisty obsługi ruchu granicznego.
 
• język ukraiński w biznesie:
Skupisz się głównie na terminologii biznesowej i specjalistycznej w zakresie np. podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski i Ukrainy. Poznasz też język administracyjny oraz polityki i gospodarki. Poznanie wzorców kulturowych zachowań pozwoli Ci z kolei wykorzystać je później w negocjacjach i innych działaniach biznesowych.
 
Co po studiach?
 
Możesz pracować w placówkach związanych z obsługą ruchu granicznego lub turystyką. Zatrudnienie znajdziesz też w różnych instytucjach międzynarodowych, firmach i organizacjach związanych z Ukrainą oraz wspólnotą ukraińskojęzyczną. Znajomość języka ukraińskiego oraz kultury tego kraju przyda Ci się do pracy w instytucjach kultury, fundacjach czy stowarzyszeniach zajmujących się integracją międzykulturową, ale także w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka, kultury i realiów współczesnej Ukrainy. Swoją wiedzę możesz wykorzystać też w urzędach i jednostkach samorządowych prowadzących współpracę transgraniczną z Ukrainą. Możesz również pracować jako dziennikarz i ekspert w redakcjach różnych czasopism, środkach masowego przekazu zajmującego się problematyką Ukrainy i mieszkańców tego kraju. Jeśli chcesz się dalej rozwijać, to swoją wiedzę pogłębisz na studiach II stopnia lub podyplomowych.
 
Możliwości w trakcie studiów:
• działalność w licznych kołach naukowych,
• działalność w Samorządzie Studentów,
• ciekawe praktyki w różnych instytucjach,
• studenckie konferencje naukowe i sympozja,
• krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie (Erasmus+, MOST),
• poradnictwo zawodowe, psychologiczne, edukacyjne oraz coaching, prowadzonego przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,
• liczne projekty edukacyjne organizowane we współpracy ze szkołami partnerskimi,
• dostęp do bogato wyposażonej biblioteki wydziałowej,  
• nowoczesna infrastruktura, m.in. pracownie językowe, laboratorium tłumaczeń symultanicznych, Humanistyczne Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu oraz Centrum Badań Gier Wideo.
 
Język wykładowy: polski/ukraiński

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brany jest jeden przedmiot spośród: język obcy nowożytny, język polski.