Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Migracje i mobilność - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod FIS_SMM_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Filozofii i Socjologii
Kierunek studiów Migracje i mobilność
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 23
Czas trwania 1,5 roku
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 07.07.2023 23:59)

Terminarz rekrutacji

  • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
  • 7 lipca - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów
  • 14 lipca, godz. 15:30 - ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
  • 17-21 lipca - przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych osób
  • 25 lipca, godz. 15:30 - ogłoszenie kolejnej (2) listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
  • 26-28 lipca - przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych osób

Szczegółowy terminarz II TURY REKRUTACJI zostanie opublikowany 25 lipca.

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Filozofii i Socjologii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 234, w godzinach 9:00-14:00.

telefon (czynny w godzinach pracy Komisji): 81 537-28-83


Migracje i mobilność to jedne z najpowszechniejszych i najbardziej naturalnych procesów społecznych. W większej lub mniejszej skali doświadczamy ich wszyscy, na różnych etapach życia. Współczesny świat – a także perspektywa lokalna – wymaga od nas, by te procesy rozumieć, zwłaszcza, że efektem migracji i mobilności bywa zmiana społeczna i głębokie przemiany dotychczas znanych nam społeczeństw. Studia oferują wiedzę na temat uwarunkowań i przebiegu procesów oraz umiejętność ich analizy.Kształtują kompetencje do zarządzania migracjami oraz kreowania polityk migracyjnych na wielu poziomach, tak by w pełni wykorzystać ich potencjał do budowania spójnego, zintegrowanego społeczeństwa.

Możliwość zatrudnienia po studiach: w instytucjach zajmujących się zarządzaniem procesami migracyjnymi (międzynarodowych, centralnych, samorządowych, pozarządowych); w urzędach realizujących zadania na rzecz cudzoziemców; w ośrodkach analitycznych; w oddziałach firm zajmujących się współpracą międzynarodową w warunkach różnorodności kulturowej; w podmiotach zajmujących się wsparciem rozwoju zawodowego i rozwijaniem polityk publicznych oraz zarządzaniem różnorodnością; jako asystenci międzykulturowi w szkołach; w mediach.

Dodatkowe informacje

Zajęcia na studiach odbywają się w formie skumulowanej w wybrane dni tygodnia (środa-czwartek-piątek), tak aby pozostawić studentom czas na inne aktywności, także zawodowe.

 


Zasady kwalifikacji

Na studia przyjmowane będą osoby posiadające dyplom studiów co najmniej I stopnia lub jednolitych magisterskich, w pierwszej kolejności absolwenci studiów z kierunków społecznych i humanistycznych. Kandydaci będą przyjmowani według rankingu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Dodatkowym kryterium decydującym o przyjęciu kandydata w przypadku większej liczby osób na ostatnim miejscu listy rankingowej z tą samą oceną na dyplomie będzie średnia arytmetyczna ocen z przebiegu studiów.