Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Migracje i mobilność - stacjonarne drugiego stopnia - dodatkowa rekrutacja

Szczegóły
Kod FIS_SMM_S4
Jednostka organizacyjna Wydział Filozofii i Socjologii
Kierunek studiów Migracje i mobilność
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (20.07.2023 00:00 – 21.09.2023 23:59)

Terminarz

  • 20 lipca - 21 września - internetowa rejestracja Kandydatów
  • 26 lipca - 22 września - przyjmowanie dokumentów od zarejestrowanych osób*

Terminy przyjmowania dokumentów:

  • 26 - 28.07.2023 w godz. 9.00-14.00
  • 7.08, 14.08, 21.08, 28.08 godz. 9.00-11.00
  • 19 - 21.09 godz. 9.00-14.00

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

pokój 234

tel. +48 81 537 28 83, e-mail: wkr.fis@mail.umcs.pl

Zasady rekrutacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc (tzw. wolny nabór*).

Wolny nabór - przyjmujemy zgłoszenia do wyczerpania limitu miejsc, liczy się kolejność składania dokumentów. Nie czekaj na wyniki rekrutacji - zapisz się, zapłać i złóż dokumenty w najbliższym możliwym terminie.

 

 

Migracje i mobilność to jedne z najpowszechniejszych i najbardziej naturalnych procesów społecznych. W większej lub mniejszej skali doświadczamy ich wszyscy, na różnych etapach życia. Współczesny świat – a także perspektywa lokalna – wymaga od nas, by te procesy rozumieć, zwłaszcza, że efektem migracji i mobilności bywa zmiana społeczna i głębokie przemiany dotychczas znanych nam społeczeństw. Studia oferują wiedzę na temat uwarunkowań i przebiegu procesów oraz umiejętność ich analizy.Kształtują kompetencje do zarządzania migracjami oraz kreowania polityk migracyjnych na wielu poziomach, tak by w pełni wykorzystać ich potencjał do budowania spójnego, zintegrowanego społeczeństwa.

Możliwość zatrudnienia po studiach: w instytucjach zajmujących się zarządzaniem procesami migracyjnymi (międzynarodowych, centralnych, samorządowych, pozarządowych); w urzędach realizujących zadania na rzecz cudzoziemców; w ośrodkach analitycznych; w oddziałach firm zajmujących się współpracą międzynarodową w warunkach różnorodności kulturowej; w podmiotach zajmujących się wsparciem rozwoju zawodowego i rozwijaniem polityk publicznych oraz zarządzaniem różnorodnością; jako asystenci międzykulturowi w szkołach; w mediach.