Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Archeologia - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod HIA_ARC_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Historii i Archeologii
Kierunek studiów Archeologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 19
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Historii i Archeologii, Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin, sala 1 (Nowa Humanistyka), w godzinach 9:00-14:00


Interesuje Cię historia – zwłaszcza ta najdawniejsza? W muzeach podziwiasz pochodzące z czasów starożytności skarby? Jesteś ciekawy, jak wyglądał świat i życie ludzi w przeszłości? Chciałabyś to badać i odkrywać? Archeologia to kierunek, na którym się tego nauczysz. Zdobędziesz wiedzę o pradziejach i czasach wczesnohistorycznych Polski na tle ogólnoeuropejskim, a także poznasz metody badań naukowych, terenowych i technikach dokumentacji w archeologii. Z takim „wyposażeniem” będziesz mógł odkrywać tajemnice przeszłości.

Specjalności

Na tym kierunku realizowane są specjalności „Archeologia Polski i powszechna” oraz „Archeologia konfliktu. Wojna i przemoc w pradziejach”

Co po studiach? 

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę w firmach archeologicznych np. zajmujących się badaniami poprzedzającymi inwestycje budowlane. Poszukiwani są też przez placówki muzealne i kulturalne, urzędy konserwatorskie oraz ochrony zabytków, a także różne instytucje badawcze. Mogą też kontynuować naukę na studiach archeologicznych II stopnia.

Możliwości w trakcie studiów:

 • działalność w licznych kołach naukowych,
 • aktywne uczestnictwo w działalności naukowej instytutu (udział w projektach, organizacja konferencji),
 • działalność w Samorządzie Studentów,
 • ciekawe praktyki w różnych instytucjach,
 • studenckie konferencje naukowe i sympozja,
 • krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie (Erasmus+, MOST),
 • poradnictwo zawodowe, psychologiczne, edukacyjne oraz coaching, prowadzonego przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,
 • liczne projekty edukacyjne organizowane we współpracy ze szkołami partnerskimi,
 • dostęp do bogato wyposażonej biblioteki wydziałowej,  oraz biblioteki Instytutu Archeologii,
 • nowoczesna infrastruktura, m.in. pracownie językowe, laboratorium tłumaczeń symultanicznych, Humanistyczne Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu oraz Centrum Badań Gier Wideo.

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brany jest jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, filozofia, geografia, język obcy nowożytny, matematyka.