Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Archeologia - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod HIA_ARC_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Historii i Archeologii
Kierunek studiów Archeologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 8
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 22.09.2023 12:00)

Terminarz rekrutacji

 • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 22 września, do godz. 12:00 - zakończenie internetowej rejestracji kadnydatów
 • 20-22 września - przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych osób

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Historii i Archeologii, Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin, sala 1, w godzinach 10:00-14:00


Interesuje Cię historia – zwłaszcza ta najdawniejsza? W muzeach podziwiasz pochodzące z czasów starożytności skarby? Jesteś ciekaw, jak wyglądał świat i życie ludzi w przeszłości? Chciałbyś to badać i odkrywać? Archeologia to kierunek, na którym się tego nauczysz. Zdobędziesz wiedzę o pradziejach i czasach wczesnohistorycznych Polski na tle ogólnoeuropejskim, a także poznasz metody badań naukowych, terenowych i techniki dokumentacji w archeologii. Studia II stopnia w pełni przygotują Cię do prowadzenia badań terenowych i samodzielnego opracowywania ich wyników, jak również do kierowania zespołem badawczym. Z takim „wyposażeniem” będziesz mógł odkrywać tajemnice przeszłości.

Specjalności

 Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • archeologia pradziejowa,
 • archeologia historyczna.

Co po studiach? 

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę w firmach archeologicznych lub prowadzić własną działalność, np. zajmującą się badaniami poprzedzającymi inwestycje budowlane. Poszukiwani są też przez placówki muzealne i kulturalne, urzędy konserwatorskie oraz ochrony zabytków, a także różne instytucje badawcze. Mogą oczywiście kontynuować też karierę naukową i uniwersytecką, poświęcając się nowym odkryciom i badaniom w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych .

Możliwości w trakcie studiów:

 • działalność w licznych kołach naukowych,
 • aktywne uczestnictwo w działalności naukowej instytutu (udział w projektach, organizacja konferencji),
 • działalność w Samorządzie Studentów,
 • ciekawe praktyki w różnych instytucjach,
 • studenckie konferencje naukowe i sympozja,
 • krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie (Erasmus+, MOST),
 • poradnictwo zawodowe, psychologiczne, edukacyjne oraz coaching, prowadzonego przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,
 • liczne projekty edukacyjne organizowane we współpracy ze szkołami partnerskimi,
 • dostęp do bogato wyposażonej biblioteki wydziałowej,
 • nowoczesna infrastruktura, m.in. pracownie językowe, laboratorium tłumaczeń symultanicznych, Humanistyczne Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu oraz Centrum Badań Gier Wideo.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.