Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Historia - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod HIA_HIS_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Historii i Archeologii
Kierunek studiów Historia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 39
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Historii i Archeologii, Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin, sala 1 (Nowa Humanistyka), w godzinach 9:00-14:00


Zrozumienie współczesnego świata wymaga doskonałej wiedzy na temat przeszłości. Wiedzę taką można nabyć w różny sposób, ale tylko na studiach historycznych nauczysz się, jak ustalać składające się na nią fakty, odróżniać informacje prawdziwe od fałszywych, jednym słowem, pozyskasz umiejętność krytycznego myślenia. Kwalifikacje z zakresu warsztatu historyka sprawdzisz w praktyce, na terenowych obozach, w archiwach, przy dawnych manuskryptach, podczas rozmów ze świadkami historii. Poszerzysz nie tylko wiedzę, ale także nauczysz się skutecznie argumentować, przemawiać i pisać, tworzyć filmy czy gry. Oferujemy nowoczesny i dynamiczny system kształcenia, wspierający indywidualne zainteresowania i umożliwiający wszechstronny rozwój osobisty. Oferujemy bezpośredni kontakt ze znakomicie przygotowaną do roli promotorów kadrą naukową, otwartość na indywidualne potrzeby i plany studenta, atrakcyjną tematykę badawczą. Dajemy możliwość realizacji niestandardowych projektów naukowych, nieoczywistych tematów przy użyciu zróżnicowanych metod badawczych.

Specjalności

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • nauczycielska
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej 

Co po studiach?

Możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia, zarówno na kierunku historia, jak i pokrewnych lub na studiach podyplomowych. Pracę znajdziesz w szkołach podstawowych oraz różnych instytucjach i placówkach zajmujących się popularyzacją wiedzy historycznej (np. parkach naukowych, tematycznych, skansenach, muzeach itp.). Swoją wiedzę możesz też wykorzystać w różnych wydawnictwach i redakcjach lub firmach produkujących gry historyczne, a także w fundacjach czy stowarzyszeniach zajmujących się tematyką historyczną. 

Możliwości w trakcie studiów:

 • działalność w licznych kołach naukowych,
 • działalność w Samorządzie Studentów,
 • ciekawe praktyki w różnych instytucjach,
 • studenckie konferencje naukowe i sympozja,
 • krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie (Erasmus+, MOST),
 • poradnictwo zawodowe, psychologiczne, edukacyjne oraz coaching, prowadzonego przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,
 • liczne projekty edukacyjne organizowane we współpracy ze szkołami partnerskimi,
 • dostęp do bogato wyposażonej biblioteki wydziałowej,
 • nowoczesna infrastruktura, m.in. pracownie językowe, laboratorium tłumaczeń symultanicznych, Humanistyczne Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu oraz Centrum Badań Gier Wideo.

 


Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brany jest jeden przedmiot spośród: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język łaciński i kultura antyczna, historia sztuki, filozofia, geografia, język obcy nowożytny, matematyka.