Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Historia - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod HIA_HIS_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Historii i Archeologii
Kierunek studiów Historia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 24
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 22.09.2023 12:00)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydział Historii i Archeologii, Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin, sala 1, w godzinach 10:00-14:00


Zrozumienie współczesnego świata wymaga doskonałej wiedzy na temat przeszłości. Wiedzę taką można nabyć w różny sposób, ale tylko na studiach historycznych nauczysz się, jak ustalać składające się na nią fakty, odróżniać informacje prawdziwe od fałszywych, jednym słowem, pozyskasz umiejętność krytycznego myślenia. Kwalifikacje z zakresu warsztatu historyka sprawdzisz w praktyce, na terenowych obozach, w archiwach, przy dawnych manuskryptach, podczas rozmów ze świadkami historii. Poszerzysz nie tylko wiedzę, ale także nauczysz się skutecznie argumentować, przemawiać i pisać, tworzyć filmy czy gry. Oferujemy nowoczesny i dynamiczny system kształcenia, wspierający indywidualne zainteresowania i umożliwiający wszechstronny rozwój osobisty. Oferujemy bezpośredni kontakt ze znakomicie przygotowaną do roli promotorów kadrą naukową, otwartość na indywidualne potrzeby i plany studenta, atrakcyjną tematykę badawczą. Dajemy możliwość realizacji niestandardowych projektów naukowych, nieoczywistych tematów przy użyciu zróżnicowanych metod badawczych.

Specjalności

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z czterech specjalności:

 • nauczycielska, 
 • dziedzictwo historyczne regionu,
 • historia stosowana, 
 • turystyka historyczna.

Co po studiach?

Jeśli nadal chcesz zagłębiać się w historię i odkrywać nowe fakty z przeszłości, możesz rozważyć studia w szkole doktorskiej i karierę naukową. A jeśli wybierzesz szukanie pracy, to znaleźć ją możesz m.in. jako nauczyciel w szkołach lub edukator w różnych instytucjach i placówkach kulturalnych zajmujących popularyzacją wiedzy historycznej (np. parkach naukowych, tematycznych, skansenach, muzeach itp.). Twoja wiedza historyczna może być także przydatna w różnych wydawnictwach i redakcjach historycznych, ale też stowarzyszeniach i fundacjach zajmujących się tematyką historyczną. Możesz również (np. pracując w odpowiednich instytucjach i urzędach) popularyzować tradycję i dziedzictwo kulturowe w środowiskach lokalnych. 

Możliwości w trakcie studiów:

 • działalność w licznych kołach naukowych,
 • działalność w Samorządzie Studentów,
 • ciekawe praktyki w różnych instytucjach,
 • studenckie konferencje naukowe i sympozja,
 • krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie (Erasmus+, MOST),
 • poradnictwo zawodowe, psychologiczne, edukacyjne oraz coaching, prowadzonego przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS,
 • liczne projekty edukacyjne organizowane we współpracy ze szkołami partnerskimi,
 • dostęp do bogato wyposażonej biblioteki wydziałowej,
 • nowoczesna infrastruktura, m.in. pracownie językowe, laboratorium tłumaczeń symultanicznych, Humanistyczne Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu oraz Centrum Badań Gier Wideo.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.