Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Bezpieczeństwo radiacyjne - stacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie

Szczegóły
Kod MFI_BRA_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kierunek studiów Bezpieczeństwo radiacyjne
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 29
Czas trwania 3,5 roku
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Terminarz rekrutacji

 • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 8 lipca - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów
 • 14 lipca - ogłoszenie list rankingowych miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 17 - 21 lipca - dostarczanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez
  dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 25 lipca – ogłoszenie kolejnej listy (2) osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 - 28 lipca – dostarczanie dokumentów kandydatów z listy (2)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Biblioteka Wydziału - budynek D, parter, ul. Akademicka 9 (wejście od ul. Akademickiej i od pl. M. Curie-Skłodowskiej), w godzinach 9:00-14:00


Zależy Ci na bezpieczeństwie, a jednocześnie chciałbyś zgłębiać wiedzę z zakresu promieniotwórczości i energetyki jądrowej? 

Wybierając studia w ramach kierunku Bezpieczeństwo radiacyjne zdobędziesz szeroką wiedzę między innymi w zakresie radiochemii, ochrony radiologicznej, promieniowania jonizującego oraz radioekologii. Podczas studiów będziesz pracować w nowoczesnych laboratoriach ze specjalistyczną aparaturą, dowiesz się jak korzystać z urządzeń analitycznych i diagnostycznych, które są powszechnie wykorzystywane w medycynie i przemyśle. Dzięki tym studiom będziesz mógł podjąć pracę chociażby w przemyśle farmaceutycznym, w laboratoriach badawczo-rozwojowych czy w otoczeniu energetyki jądrowej!

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić tutaj:

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2023/0425/121151-bezpieczenstwo-radiacyjne-3-5l-s-2023-24-zal-nr-1-zm.pdf

Specjalności

 Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • Monitoring i ochrona radiologiczna

Specjalizacja ta związana jest z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną. Będziesz miał tu możliwość zapoznać się z zagadnieniami detekcji i monitorowania promieniotwórczości, poznasz urządzenia stosowane do wykrywania i analizy promieniowania. Dowiesz się także, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń wytwarzających i emitujących promieniowanie, zapoznasz się z obowiązującymi przepisami prawa atomowego oraz zastosowania radioizotopów i radiofarmaceutyków. Zdobędziesz również wiedzę z obszaru radioekologii.

Wiedzę praktyczną zdobędziesz w pracowni klinicznej wyposażonej w aparaturę medyczną i dozymetryczną.

• Zastosowanie promieniowania jonizującego:

To specjalizacja nastawiona na kształtowanie umiejętności praktycznych dla tych, którzy swoją przyszłą karierę zawodową wiążą z wykorzystywaniem promieniowania w technice, przemyśle i energetyce. Dowiesz się tu jak szeroko obecnie jest stosowane promieniowanie jonizujące oraz jak można je wykorzystać dla dobra społeczeństwa. Czekają Cię interesujące wykłady z obszaru: energetyki jądrowej, procesów oddziaływania promieniowania z materią, radiacyjnej modyfikacji materiałów, radioizotopowych metod analizy itp. Zmierzysz się z problemami badawczymi i technicznymi, w których kluczowe jest zastosowanie promieniowania jonizującego. Na laboratoriach z grafiki inżynierskiej nauczysz się projektowania. Zapoznasz się również z działaniem symulatora elektrowni jądrowej. Wiedzę praktyczną zdobędziesz ponadto w pracowni radiochemicznej i pracowni fizyki jądrowej.

Co po studiach?

Z dyplomem inżyniera podejmiesz pracę zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Instytucje badawcze, przemysłowe, centra rozwojowe – to przykładowe miejsca, w jakich możesz zostać zatrudniony. Jako inżynier bezpieczeństwa radiacyjnego możesz znaleźć pracę np. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, jak również w placówkach ochrony zdrowia, szpitalach, firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną a prowadzących działalność wymagającą zastosowania promieniowa jonizującego oraz prowadzących monitoring promieniowania. Możesz pracować jako inspektor ochrony radiologicznej w placówkach medycznych, w służbach kontrolno-pomiarowych lub celnych.

Zdobędziesz przygotowanie do kontynuowania nauki na II stopniu studiów w kraju i za granicą.

 Możliwości w trakcie studiów:

 • rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych,
 • realizacja własnych projektów studenckich,
 • działalność w Samorządzie Studentów, 
 • udział w konferencjach, wydarzeniach popularyzujących naukę, piknikach oraz spotkaniach naukowych,
 • udział w projektach i zajęciach organizowanych przez firmy z branży IT,
 • nowoczesne zaplecze dydaktyczno-naukowe, pracownie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę,
 • zajęcia w laboratoriach specjalistycznych wyposażonych w nowoczesną aparaturę,
 • udział w realizacji projektów badawczych,
 • zajęcia prowadzone przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę badawczo – dydaktyczną,
 • zapoznanie z profesjonalną aparaturą i urządzeniami jądrowymi w placówkach potencjalnych pracodawców (wycieczki programowe, praktyki),
 • poznanie procedur ochrony radiacyjnej stosowanych w pracy z najnowszymi urządzeniami radioterapeutycznymi i diagnostycznymi, np.: terapia protonowa, tomografia komputerowa,
 • przygotowanie do pracy w elektrowniach jądrowych,
 • program praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych i placówkach zajmujących się ochroną zdrowia (m.in. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie),
 • staże i praktyki w wiodących firmach w kraju i zagranicą,
 • programy wymiany studenckiej (DAAD, Erasmus+ Tempus, Sokratesi MOST),
 • profesjonalne doradztwo w Biurze Rozwoju Kompetencji UMCS.

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są dwa przedmioty spośród: fizyka, matematyka, chemia, biologia, informatyka, język obcy nowożytny.