Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Fizyka techniczna - stacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie

Szczegóły
Kod MFI_FIT_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kierunek studiów Fizyka techniczna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 3,5 roku
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Terminarz rekrutacji

 • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 8 lipca - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów
 • 14 lipca - ogłoszenie list rankingowych miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 17 - 21 lipca - dostarczanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez
  dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 25 lipca – ogłoszenie kolejnej listy (2) osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 - 28 lipca – dostarczanie dokumentów kandydatów z listy (2)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Biblioteka Wydziału - budynek D, parter, ul. Akademicka 9 (wejście od ul. Akademickiej i od pl. M. Curie-Skłodowskiej), w godzinach 9:00-14:00


Znajdujesz satysfakcję w doświadczalnym odkrywaniu świata i poznawaniu mechanizmu jego działania. W nauce stawiasz na praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej. Kierunek fizyka techniczna to racjonalna porcja wiedzy z obszaru współczesnej fizyki, matematyki, informatyki bogato obudowana inżynierskimi umiejętnościami praktycznymi. To na tym kierunku poznasz zasady działania nowoczesnej aparatury badawczej, diagnostycznej i analitycznej, nabędziesz umiejętności obsługi współczesnych urządzeń, poznasz zastosowania technologii informatycznych. Poznasz niezbędne w pracy inżyniera programy, takie jak AutoCAD, MathCAD, LabView, MatLab, aby w przyszłości z łatwością odnaleźć się na rynku pracy. 

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić tutaj:

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2023/0613/142220-fizyka-techniczna-3-5i-s-2023-24-zal-nr-2.pdf

Specjalności

 Na tym kierunku możesz wybrać jedną z trzech specjalności:

 • fizyka medyczna:

Specjalność dla osób widzących się w obszarze współczesnej diagnostyki i terapii medycznej. To na niej poznasz zastosowanie metod fizycznych w medycynie, w tym m.in. urządzenia stosowane w diagnostyce (np. USG, tomografia, rezonans) i terapii medycznej (np. urządzenia rentgenowskie i jądrowe), dowiesz się także, jak z nich bezpiecznie korzystać. Czekają Cię też podstawy anatomii i fizjologii człowieka, optyki i jej zastosowanie w optometrii. Wiedzę praktyczną zdobędziesz w specjalistycznych pracowniach studenckich wyposażonych we współczesną aparaturę diagnostyczną oraz w ramach pracowni klinicznej realizowanej w ośrodku medycznym.

 • nowoczesne materiały i techniki pomiarowe:

Specjalność dla tych, którzy interesują się procesami technologicznymi tworzenia nowych materiałów oraz pracą laboratoryjną. Zetkniesz się tu z nowoczesnymi materiałami i technikami pomiarowymi. Czekają na Ciebie ciekawe wykłady dotyczące technologii wysokiej próżni, nanofotoniki, bionanotechnologii itp. Będziesz miał dostęp do nowocześnie wyposażonych pracowni specjalistycznych. Poznasz podstawy praktycznej obróbki mechanicznej materiałów.

 • fizyka komputerowa:

Specjalność dla tych, którzy widzą się w roli inżyniera wykorzystującego potencjał współczesnej informatyki w rozwiązywaniu problemów technologicznych i symulowaniu przebiegu procesów. W ramach specjalności poznasz m.in. algorytmy stosowane w fizyce komputerowej, metody numeryczne i modelowanie procesów fizycznych oraz informatykę kwantową. Jako inżynier poradzisz sobie ze sterowaniem urządzeniami oraz wizualizacją danych. Umiejętności nabędziesz w ramach zajęć laboratoryjnych takich jak mikrokontrolery i ich zastosowanie, interfejsy i sterowanie systemami kontrolno-pomiarowymi, inżynierskie programy użytkowe, modelowanie i symulacje układów technicznych, metody przetwarzania i wizualizacji danych. Specjalność ta kształci inżynierów bardzo pożądanych przez rynek pracy, z umiejętnościami komputerowymi i konkretną wiedzą użytkową.

Co po studiach?

Możesz kontynuować naukę na fizyce technicznej, fizyce lub inżynierii nowoczesnych materiałów II stopnia lub innych kierunkach uniwersyteckich i politechnicznych. Z dyplomem inżyniera możesz już pracować zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Instytucje badawcze, przemysłowe, centra rozwojowe – to przykładowe miejsca, w jakich możesz zostać zatrudniony. Jako fizyk medyczny znajdziesz też pracę w placówkach ochrony zdrowia, szpitalach, firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią. Fizycy techniczni pożądani są też w specjalistycznych laboratoriach policyjnych czy nawet instytucjach wojskowych.

Możliwości w trakcie studiów:

• rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych,

• realizacja własnych projektów studenckich,

• działalność w Samorządzie Studentów,

• działalność edukacyjna: prowadzenie warsztatów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, kursów maturalnych, zaangażowanie w działalność popularyzatorską Instytutów,

• udział w konferencjach, wydarzeniach popularyzujących naukę, piknikach oraz spotkaniach naukowych,

• udział w projektach i zajęciach organizowanych przez firmy z branży IT,

• nowoczesne zaplecze dydaktyczno-naukowe, pracownie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę,

• program praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych i placówkach zajmujących się ochroną zdrowia (.in.. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, PZL Świdnik, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Im. św. Jana z Dukli, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie),

• staże i praktyki w wiodących firmach w kraju i zagranicą,

• programy wymiany studenckiej (DAAD, Erasmus+ Tempus, Sokratesi MOST),

• profesjonalne doradztwo w Biurze Rozwoju Kompetencji UMCS.


Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, język obcy nowożytny.