Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Fizyka - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod MFI_FIZ_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kierunek studiów Fizyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 20
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Terminarz rekrutacji

 • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 8 lipca - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów
 • 14 lipca - ogłoszenie list rankingowych miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 17 - 21 lipca - dostarczanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez
  dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 25 lipca – ogłoszenie kolejnej listy (2) osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 - 28 lipca – dostarczanie dokumentów kandydatów z listy (2)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Biblioteka Wydziału - budynek D, parter, ul. Akademicka 9 (wejście od ul. Akademickiej i od pl. M. Curie-Skłodowskiej), w godzinach 9:00-14:00


Niektórzy opisują świat za pomocą słów czy obrazów. Ty wolisz to robić za pomocą ścisłych wzorów. Na lekcjach fizyki zawsze brakowało Ci tablicy do rozpisania wszystkich swoich obliczeń. Problem potrafisz rozwiązać na wiele sposobów, a każdy z nich daje prawidłowy wynik. Na tym kierunku poznasz podstawy teoretyczne i eksperymentalne współczesnej fizyki, a w laboratoriach specjalistycznych i naukowych będziesz mógł przeprowadzić eksperymenty w praktyce.

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić tutaj:

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2023/0705/102528-fizyka-3l-s-2023-24-zal-nr-1.pdf

Specjalności

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z czterech specjalności:

 • biofizyka molekularna i medyczna:

Specjalność dla osób zainteresowanych szeroko rozumianą biofizyką. Zagłębisz się w zagadnienia biochemii, anatomii czy metod diagnostyki medycznej. Poznasz też aparaturę stosowaną np. w badaniach biotechnologicznych.

 • bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna:

Wszystko, co wiąże się z wykorzystaniem promieniowania jonizacyjnego i energetyką jądrową. Poznasz budowę i zasadę działania elektrowni jądrowej oraz zasady bezpiecznego stosowania materiałów promieniotwórczych. Zapoznasz się także z metodami diagnostyki medycznej stosującej metody jądrowe.

 • fizyka doświadczalna:

Specjalność dla studentów z zacięciem do eksperymentów i pomiarów. Zdobędziesz tu przede wszystkim umiejętności praktyczne, w tym te dotyczące zestawiania aparatury pomiarowej i przeprowadzania za jej pomocą badań i obserwacji. W programie tej specjalności znajdują się między innymi takie przedmioty, jak: elektronika i automatyka pomiarów, numeryczne opracowanie wyników pomiarów oraz specjalistyczne pracownie.

 • fizyka teoretyczna i astrofizyka:

Specjalność dla tych, którzy lubią rozwijać wiedzę teoretyczną, w szczególności w kierunku astrofizyki i budowy Wszechświata. Będziesz się uczył rozwiązywania problemów fizycznych z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej i zaawansowanych technologii informatycznych. Poznasz nie tylko różne metody obliczeniowe fizyki, ale też teorie związane z mechaniką ośrodków ciągłych, astrofizyką czy fizyką jądra i cząstek elementarnych.

Co po studiach?

Możesz poszerzać swoją wiedzę na studiach II stopnia w dziedzinach powiązanych z fizyką, ale nie tylko. Z dyplomem fizyka pracę znajdziesz np. jako pracownik naukowy na wyższych uczelniach, w instytutach badawczych lub w przemysłowych centrach rozwojowych. Możesz też pracować jako specjalista w placówkach zajmujących się ochroną zdrowia, w szpitalach i firmach prowadzących badania kliniczne oraz instytucjach związanych z medycyną, biologią, biotechnologią. Twoja wiedza będzie przydatna także w specjalistycznych laboratoriach policyjnych oraz w instytucjach wojskowych.

Możliwości w trakcie studiów:

 • rozwijanie zainteresowań w ramach kół naukowych,
 • realizacja własnych projektów studenckich,
 • działalność w Samorządzie Studentów,
 • działalność edukacyjna: prowadzenie warsztatów maturalnych, zaangażowanie w działalność kół naukowych oraz organizacja zajęć i spotkań z uczniami,
 • udział w konferencjach, wydarzeniach popularyzujących naukę, piknikach oraz spotkaniach naukowych,
 • udział w projektach i zajęciach organizowanych przez firmy z branży IT,
 • nowoczesne zaplecze dydaktyczno-naukowe, pracownie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę,
 • program praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych i placówkach zajmujących się ochroną zdrowia (m.in. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, PZL Świdnik, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie),
 • staże i praktyki w wiodących firmach w kraju i zagranicą,
 • programy wymiany studenckiej (DAAD, Erasmus+, Tempus, Sokrates i MOST),
 • profesjonalne doradztwo w Biurze Rozwoju Kompetencji UMCS.

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są dwa przedmioty spośród: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, język obcy nowożytny.