Informatyka - stacjonarne pierwszego stopnia


W mocy od: 2 marca 2023

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są dwa przedmioty spośród: matematyka, informatyka, język obcy nowożytny.