Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Informatyka - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod MFI_INF_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kierunek studiów Informatyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 15
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 15.09.2023 12:00)

Terminarz rekrutacji

 • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 15 września - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów
 • 11-15 września - przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych osób

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Biblioteka Wydziału - budynek D, parter, ul. Akademicka 9 (wejście od ul. Akademickiej i od pl. M. Curie-Skłodowskiej), w godzinach 9:00-14:00


Dwuletnie studia II stopnia przeznaczone są zarówno dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie informatyki, jak i kierunków pokrewnych. Dzięki niewielkiej liczbie przedmiotów obowiązkowych i różnorodnej ofercie przedmiotów fakultatywnych, plan studiów jest elastyczny i umożliwia budowanie własnej ścieżki kształcenia. Studia umożliwiają rozwój kompetencji zawodowych studentom, którzy chcą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, jak również oferują solidne przygotowanie tym, którzy planują karierę naukową. Program kształcenia informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki jest stale aktualizowany z uwzględnieniem bieżących kierunków rozwoju dyscypliny, jak również aktualnych oczekiwań pracodawców.

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić tutaj:

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2022/1214/123459-plan-informatyki-2m-s-2023-24.pdf

Specjalności

Brak. Profilowanie wykształcenia odbywa się poprzez wybór przedmiotów spośród obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia na kierunku informatyka Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zdobędzie solidne podstawy w zakresie cyberbezpieczeństwa i kryptografii, algorytmów i ich złożoności obliczeniowej, uczenia maszynowego, programowania funkcyjnego, programowania współbieżnego i rozproszonego, jak również przetwarzania dużych zbiorów danych. Poza przedmiotami obowiązkowymi będzie mógł wybierać spośród licznych przedmiotów fakultatywnych, co pozwoli mu zdobyć wyspecjalizowaną wiedzę w dziedzinie, która szczególnie go zainteresuje. Po ukończeniu studiów absolwent będzie potrafił wykorzystać posiadaną wiedzę oraz prowadzić prace rozwojowo-badawcze niezbędne przy poszukiwaniu nowych rozwiązań technologicznych do rozwiązywania problemów, również tych nietypowych. Będzie potrafił właściwie dobierać źródła informacji oraz stosować adekwatne do sytuacji metody i narzędzia informatyczne, będzie aktywnie posługiwał się językami programowania, co umożliwi rozwiązywanie problemów pojawiających się w różnych dziedzinach nauki i techniki. Będzie potrafił mówić i pisać o zagadnieniach informatycznych w sposób zrozumiały w języku polskim i angielskim. Osiągnięte w toku studiów efekty kształcenia będą stanowiły solidną podstawę do dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego, zarówno w obszarze naukowo-badawczym, jak i podejmowania działalności gospodarczej.

Co po studiach?

Specjaliści branży IT to obecnie najbardziej poszukiwani pracownicy na rynku, a ze względu na ciągły rozwój technologii z pewnością się to nie zmieni. Absolwenci II stopnia studiów przygotowani są do pracy w większości zawodów związanych z szeroko rozumianą informatyką, szczególnie związanych z projektowaniem, budową, testowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem systemów informatycznych. Absolwenci znajdą zatrudnienie zarówno jako specjaliści w administracji państwowej i samorządowej, jak również w przedsiębiorstwach, instytucjach i firmach korzystających z narzędzi i systemów informatycznych.  Absolwenci II stopnia nabyte kompetencje mogą również wykorzystać jako pracownicy naukowi w wyższych uczelniach i instytucjach badawczych. Są przygotowani dalej poszerzać swoją wiedzę, np. na studiach podyplomowych albo w szkole doktorskiej.

Możliwości w trakcie studiów:

 • rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych,
 • realizacja własnych projektów studenckich,
 • publikacje artykułów naukowych,
 • nowoczesne zaplecze dydaktyczno-naukowe, pracownie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę,
 • działalność w organizacjach studenckich, np. w Samorządzie Studentów,
 • działalność edukacyjna, np. prowadzenie warsztatów dla uczniów,
 • udział w konferencjach, wydarzeniach popularyzujących naukę, piknikach oraz spotkaniach naukowych,
 • udział w projektach i zajęciach organizowanych przez firmy z branży IT,
 • dostęp do bogato wyposażonej i przytulnej biblioteki wydziałowej,
 • programy wymiany studenckiej (DAAD, Erasmus+, MOST),
 • wsparcie dla działalności sportowej, kulturalnej i społecznej studentów, możliwość korzystania z doradztwa edukacyjnego i zawodowego Biura Rozwoju Kompetencji UMCS.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.