Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Matematyka w finansach - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod MFI_MWF_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kierunek studiów Matematyka w finansach
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 29
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Terminarz rekrutacji

 • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 8 lipca - zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych przez kandydatów
 • 14 lipca - ogłoszenie list rankingowych miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 17 - 21 lipca - dostarczanie dokumentów w miejscach wyznaczonych przez
  dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości kandydatów w systemie SOR
 • 25 lipca – ogłoszenie kolejnej listy (2) osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca
 • 26 - 28 lipca – dostarczanie dokumentów kandydatów z listy (2)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Biblioteka Wydziału - budynek D, parter, ul. Akademicka 9 (wejście od ul. Akademickiej i od pl. M. Curie-Skłodowskiej), w godzinach 9:00-14:00


Lubisz liczyć, ale nie ukrywasz, że przede wszystkim pieniądze. Same cyfry są ciekawe, jednak dopiero postawiona przy nich waluta nadaje im „praktyczną” wartość, a Ty lubisz zajmować się praktycznymi rzeczami. W matematyce najbardziej interesują Cię te dziedziny, które można wykorzystać właśnie w finansach – nie tylko do obliczeń, ale też analiz czy tworzenia prognoz finansowych. Te studia będą więc idealne dla Ciebie. Kierunek matematyka w finansach ma charakter bardzo praktyczny. Poznasz narzędzia, technologie informatyczne i pakiety matematyczne oraz statystyczne, które są wykorzystywane w instytucjach ekonomicznych, ubezpieczeniowych i finansowych. Nauczysz się także rozwiązywać problemy występujące w ekonomicznych i finansowych zastosowaniach matematyki. 

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić tutaj:

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2022/1107/103500-120707-matematyka-w-finansach-studia-i-stopnia.pdf

Specjalności

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności: 

 • matematyka ubezpieczeniowa:

Wiedzę matematyczną uzupełnisz o umiejętności, które pozwolą Ci rozwiązywać problemy praktyczne i teoretyczne w finansach. Specjalność ta (razem ze specjalnością aktuarialną na studiach II stopnia) jest dobrym przygotowaniem do zdawania egzaminu aktuarialnego organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 • metody statystyczne w finansach:

Specjalność rozbudowana o wiedzę szczegółową z zakresu statystyki matematycznej i analizy danych. Nauczysz się stosować metody statystyczne do opisu, modelowania i prognozowania różnych zjawisk i procesów, zwłaszcza finansowych i ekonomicznych. Poznasz specjalistyczne pakiety statystyczne oraz różne programy do tworzenia analiz i modeli finansowych. 

Co po studiach?  

Pracę znajdziesz w bankach, sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, instytucjach inwestycyjnych, korporacjach gospodarczych, a także w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli. Możesz pracować np. jako analityk rynku (finansowego, kapitałowego, ubezpieczeń itp.) w bankach czy firmach konsultingowych. Swoją wiedzę wykorzystasz też w ośrodkach przetwarzania informacji oraz badania opinii społecznej, w firmach prowadzących badania kliniczne oraz w przemysłowych centrach badawczych. Możesz też dalej poszerzać swoją wiedzę na studiach II stopnia, zarówno na tym samym kierunku, czyli matematyka w finansach, jak i kierunkach pokrewnych.

Możliwości w trakcie studiów:

 • rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych,
 • realizacja własnych projektów studenckich,
 • działalność w Samorządzie Studentów, 
 • działalność edukacyjna: prowadzenie warsztatów maturalnych, koła matematycznego dla olimpijczyków czy organizacja „Potyczek matematycznych” dla szkół ponadgimnazjalnych,
 • udział w konferencjach, wydarzeniach popularyzujących naukę, piknikach oraz spotkaniach naukowych,
 • udział w projektach i zajęciach organizowanych przez firmy z branży IT,
 • nowoczesne zaplecze dydaktyczno-naukowe, pracownie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę,
 • program praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych i placówkach zajmujących się ochroną zdrowia (m.in. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, PZL Świdnik, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie),
 • staże i praktyki w wiodących firmach w kraju i zagranicą,
 • programy wymiany studenckiej (DAAD, Erasmus+ Tempus, Sokratesi MOST),
 • profesjonalne doradztwo w Biurze Rozwoju Kompetencji UMCS.

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są:
- matematyka;
- język obcy nowożytny.