Matematyka w finansach - stacjonarne pierwszego stopnia


W mocy od: 2 marca 2023

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są:
- matematyka;
- język obcy nowożytny.