Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Nauczanie matematyki i informatyki - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod MFI_NMI_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Kierunek studiów Nauczanie matematyki i informatyki
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 7
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 03.09.2023 23:59)

Terminarz rekrutacji

 • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 3 września - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów
 • 8 września - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 11-15 września - przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych osób

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Biblioteka Wydziału - budynek D, parter, ul. Akademicka 9 (wejście od ul. Akademickiej i od pl. M. Curie-Skłodowskiej), w godzinach 9:00-14:00


Lubisz matematykę, a także widzisz siebie w roli pedagoga. Chcesz pokazać dzieciom i młodzieży, jak świetną, fascynującą i rozwijającą dziedziną jest Twoja ukochana matematyka oraz ściśle powiązana z nią informatyka. Wiesz, że może to nie być łatwe, ale od zawsze uwielbiałeś te najtrudniejsze zadania – dobrze wiesz, że ich rozwiązanie daje największą satysfakcję. Na tym kierunku pogłębisz swoją wiedzę przedmiotową z matematyki i informatyki oraz przygotowanie pedagogiczne niezbędne do pracy nauczyciela. Poznasz też nowoczesne metody i technologie przydatne do pracy z uczniami. 

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić tutaj:

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2023/0613/142220-nauczanie-mat-i-inf-2m-s-2023-24-zal-nr-1.pdf

Specjalności

Na tym kierunku student nie wybiera specjalności.

Co po studiach?

Kierunek ten przygotowuje przede wszystkim do pracy na stanowisku nauczyciela matematyki i informatyki. Możesz uczyć na wszystkich poziomach edukacji, zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Swoją wiedzę możesz wykorzystać także w tematycznych parkach naukowych czy różnych ośrodkach edukacyjnych.

Możliwości w trakcie studiów:

 • rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych,
 • realizacja własnych projektów studenckich,
 • działalność w Samorządzie Studentów, 
 • działalność edukacyjna: prowadzenie warsztatów maturalnych, koła matematycznego dla olimpijczyków czy organizacja „Potyczek matematycznych” dla szkół ponadgimnazjalnych,
 • udział w konferencjach, wydarzeniach popularyzujących naukę, piknikach oraz spotkaniach naukowych,
 • udział w projektach i zajęciach organizowanych przez firmy z branży IT,
 • nowoczesne zaplecze dydaktyczno-naukowe, pracownie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę,
 • program praktyk przemysłowych w instytutach badawczych, przemysłowych centrach rozwojowych i placówkach zajmujących się ochroną zdrowia (m.in. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, PZL Świdnik, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie),
 • staże i praktyki w wiodących firmach w kraju i zagranicą,
 • programy wymiany studenckiej (DAAD, Erasmus+ Tempus, Sokratesi MOST),
 • profesjonalne doradztwo w Biurze Rozwoju Kompetencji UMCS.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia II stopnia mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów I stopnia (ewentualnie specjalności) w zakresie nauczania matematyki i informatyki, oraz którzy odbyli minimalną liczbę godzin zajęć zorganizowanych i uzyskali liczbę punktów ECTS podaną w poniższej tabeli.

Grupy zajęć, w ramach których osiąga się szczegółowe efekty uczenia się Zajęcia Liczba godzin Liczba punktów ECTS
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne  Psychologia
Pedagogika
Praktyki zawodowe
60
60
15
7
Podstawy dydaktyki i emisja głosu Podstawy dydaktyki
Emisja głosu
60 3
Przygotowanie dydaktyczne do nauczania matematyki  Dydaktyka matematyki
Praktyki zawodowe 
75
60
7
Przygotowanie dydaktyczne do nauczania informatyki Dydaktyka informatyki
Praktyki zawodowe
30
45
2