Gospodarka przestrzenna - stacjonarne pierwszego stopnia, inżynierskie


W mocy od: 2 marca 2023

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są dwa przedmioty spośród: geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia, język obcy nowożytny (jednym z wybranych przedmiotów musi być geografia albo matematyka).