Turystyka i rekreacja - stacjonarne pierwszego stopnia


W mocy od: 2 marca 2023

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są:
- jeden przedmiot spośród: biologia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie;
- język obcy nowożytny.