Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Turystyka i rekreacja - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod NOZ_TUR_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Kierunek studiów Turystyka i rekreacja
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 43
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
  • Wyższe
  Zadaj pytanie
Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 22.09.2023 12:00)

Terminarz rekrutacji

  • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
  • 22 września, do godz. 12:00 - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów
  • 21-22 września - przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych osób

Miejsce przyjmowania dokumentów:

sala 2D

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Al. Kraśnicka 2D, 20-718 Lublin

Tel. 81-537-68-20

Godziny: 9:00 - 14:00


Studia przygotowują do pracy w fascynującej i stale rozwijającej się branży turystycznej. Stanowią uzupełnienie studiów I stopnia ale są adresowane również do absolwentów innych kierunków, którzy są zainteresowani biznesowym podejściem do zawodu i kreatywną pracą z ludźmi oraz lubią wyzwania. Studia te uczą strategicznego myślenia oraz zarządzania poszczególnymi elementami współczesnej branży turystycznej. Pokazują jak odpowiedzialnie i innowacyjnie traktować zasoby środowiska, jak odpowiadać na potrzeby turystów i poszukiwać nowych rozwiązań i produktów oraz jak rozwijać turystykę na poziomie gminy, miasta lub całego regionu. Dostarczają też wiedzy na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej, uczą w jaki sposób osiągać z niej korzyści i jakimi środkami rozwiązywać określone problemy. Są doskonałym wyborem dla osób, które planują związać swoje życie zawodowe z branżą turystyczną.
 
W programie studiów występują 3 specjalności do wyboru przez studentów, które nawiązują ściśle  do potrzeb współczesnego rynku pracy i pozwalają studentom sprofilować ich wykształcenie. Oprócz nich studenci realizują zestaw przedmiotów podstawowych.
 
Są to m.in. przedmioty takie jak:
• międzynarodowa współpraca w turystyce i rekreacji
• zarządzanie marketingowe w turystyce
• gospodarka i planowanie turystyczne
• finanse i ubezpieczenia w turystyce i rekreacji
• metody informatyczne w turystyce i rekreacji
• produkt turystyczny
• organizacja czasu wolnego
• rekreacja ruchowa i usprawnienia fizyczne
• potencjalne i funkcjonalne regiony turystyczne
• miasta jako obszary recepcji turystycznej
 
Specjalności
 
Na tym kierunku student może wybrac jedną z trzech specjalności:
  • marketing i zarządzanie w turystyce
  • rekreacja i turystyka aktywna
  • planowanie i organizacja turystyki i rekreacji
 
Sylwetka absolwenta
 
Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pracy w różnych dziedzinach sektora turystycznego. Posiada szerokie kompetencje zawodowe m.in.:
• ma wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych oraz poszczególnych działów sektora turystycznego,
• potrafi projektować produkty  i usługi turystyczne dla określonych grup odbiorców,
• ma umiejętność  wdrażania innowacji turystycznych,
• opracowuje plany działań marketingowych dla rynku usług turystycznych,
• jest przygotowany do podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów związanych z działalnością turystyczną,
• ma przygotowanie do podejmowania samodzielnej działalności  gospodarczej.
 
Co po studiach?
 
Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę w różnego typu przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z branżą turystyczną, w tym na stanowiskach menadżerskich m.in. w:  
• biurach podróży i centrach informacji turystycznej,
• w przedsiębiorstwach branży hotelowej,
• ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych oraz centrach odnowy biologicznej,
• jednostkach administracji samorządowej i państwowej zajmujących się planowaniem turystyki i infrastruktury turystycznej,
• ogólnopolskich i światowych organizacjach turystycznych,
• wydawnictwach, mediach i serwisach branży turystycznej,
• liniach i portach lotniczych,
• we własnym przedsiębiorstwach turystycznych i hotelowych.
 
Możliwości rozwoju
 
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oferuje studentom wiele możliwości rozwoju osobowego oraz zawodowego.
• udział w krajowych lub międzynarodowych targach turystycznych
• działalność w  samorządzie studentów
• działalność w  kołach naukowych (Geografów, Gleboznawców, Turystyki i Rekreacji,  Geoinformatyków, Planistów)
• wykonanie prac  dyplomowych na potrzeby  podmiotów zewnętrznych.
• uczestnictwo w projektach edukacyjnych potwierdzonych certyfikatami.
• praca w zespole programowym ds. kierunku turystyka i rekreacja oraz w zespole ds. jakości kształcenia.
• udział w realizację badań naukowych, zwłaszcza terenowych, prowadzonych przez swoich nauczycieli akademickich oraz w wykonywaniu obserwacji i pomiarów oraz ich analizie.
• organizacja  wydziałowych konferencji, imprez edukacyjnych i popularyzujących wiedzę, takich jak Drzwi Otwarte, Dzień Ziemi, Dzień Mokradeł i inne.
 
Dlaczego warto studiować turystykę i rekreację na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS?
 
• Współpracujemy z prestiżowymi instytucjami, jak: Urząd Miasta i inne jednostki samorządu terytorialnego oraz z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego i ekspertami.
• Udział w wyjazdach zagranicznych (Cypr, Kretę, Sardynię, Bałkany, Tajlandię).
• Udział w certyfikowanych szkoleniach i projektach wspomagających rozwój osobowy.
• Nasz wydział został wielokrotnie nagrodzony certyfikatami jakości kształcenia, m.in. Studia z przyszłością oraz wyróżnienia w rankingu szkół wyższych.
• Pracujemy na najnowszym oprogramowaniu komputerowym stosowanym w branży turystycznej i uczymy obsługi powszechnie używanych systemów rezerwacyjnych. 
• Oferujemy elastyczne programy kształcenia dostosowane do wymogów współczesnego rynku pracy, które są realizowane przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz  doświadczonych praktyków. Tradycyjne kształcenie wspomagane jest przez system kształcenia zdalnego Wirtualny Kampus.
• Zapewniamy dobrą atmosferę i wielostronne wsparcie w procesie kształcenia.
• Przestrzeń naszego wydziału jest nowoczesna i dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej sprawności.
 
Szczegółowy program studiów:
 
 
Więcej informacji: www.wnozigp.umcs.lublin.pl
 
 
Film promocyjny:
 

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.