Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Animacja kultury - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod PIP_ANK_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kierunek studiów Animacja kultury
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 34
Czas trwania 3 lata
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Szanowni Kandydaci, bardzo prosimy o przesłanie na poniższy adres mailowy:

wkr.pp@mail.umcs.pl skanów dokumentacji uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych związanych z działalnością kulturalną. 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki, ul. Głęboka 43, parter, w godzinach 9:00-13:00

 


Potrafisz rozruszać najbardziej sztywną imprezę – i to bez muzyki! W głowie masz szczegółową mapę okolicy ze wszystkimi kinami, galeriami, salami koncertowymi, muzeami, klubami i wszelkimi innymi miejscami, gdzie można coś ciekawego porobić lub zobaczyć. Nie tylko zawsze dobrze wiesz, co ciekawego dzieje się w Twojej okolicy – sam często jesteś organizatorem tych wydarzeń! Zawsze wiesz „co, gdzie, kiedy”, ale i z kim warto się tam wybrać. Takie umiejętności przydadzą Ci się właśnie na tym kierunku, a praca animatora kultury może być dla Ciebie pracą marzeń! Warto jednak przygotować się do tego w teorii oraz praktyce. Program na tych studiach jest tak skonstruowany, żeby przygotować Cię nie tylko do animacji kultury, ale też zarządzania działalnością kulturalną, pozyskiwania środków finansowych na nią oraz jej skutecznego reklamowania. 

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Specjalności

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • multimedialna,
 • sceniczna.

Co po studiach?

Możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia, zarówno na animacji, jak i na całkiem innym kierunku, który Cię interesuje. Z dyplomem animatora możesz pracować też w różnych instytucjach kultury – publicznych i prywatnych, w wydziałach urzędów administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za działalność kulturalną, a także w państwowych i samorządowych instytucjach kultury (np. wojewódzkich czy gminnych ośrodkach kultury, muzeach, biurach wystaw artystycznych, teatrach, młodzieżowych domach kultury, świetlicach, klubach osiedlowych czy nawet klubach seniora). Zatrudnienie znajdziesz także w różnych fundacjach kulturalnych, organizacjach i stowarzyszeniach o profilu społeczno-kulturalnym, towarzystwach regionalnych czy prywatnych agencjach, galeriach lub biurach zajmujących się działalnością kulturalną i artystyczną. Pozyskana na studiach wiedza pomoże Ci także w zakładaniu i prowadzeniu takich instytucji. Możesz oczywiście pracować jako animator podczas różnych wydarzeń, imprez lub w turystyce. Z powodzeniem odnajdziesz się też w branży kreatywnej czy medialnej.

Możliwości w trakcie studiów: 

 • możliwość realizacji własnych projektów naukowych i przedsięwzięć kulturalnych,
 • rozwój kompetencji interpersonalnych, m.in. w zakresie skutecznej komunikacji, asertywności, twórczego myślenia,
 • dodatkowe szkolenia, warsztaty i konferencje branżowe,
 • praktyki w instytucjach sektora publicznego i prywatnego,
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych wydziału,
 • rozwijanie swoich zainteresowań w licznych kołach naukowych i artystycznych,
 • działalność w Samorządzie Studentów,
 • krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie (MOST, Erasmus+),
 • Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów „Sensum” oraz Akademickie Centrum Wsparcia.

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są:
- język polski – waga 0,5 (maksymalnie 100 punktów);
- język obcy nowożytny – waga 0,25 (maksymalnie 50 punktów);
- kryterium dodatkowe – waga 0,25 (maksymalnie 50 punktów) – dokumentacja uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych związanych z działalnością kulturalną: dyplomy, zaświadczenia, nagrody z własnej aktywności twórczej kandydata; udokumentowane zaangażowanie kandydata w działalność społeczną i kulturalną (samorząd szkolny, wolontariat itp.); zaświadczenia o uczestnictwie kandydata w konkursach, festiwalach, przeglądach artystycznych itp.; informacje o udziale kandydata w różnorodnych formach prezentacji twórczości własnej – również w postaci publikacji w czasopismach, wydawnictwach okazjonalnych lub prezentacji w innych mediach (telewizji, radio, Internecie, itp.).