Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Animacja kultury - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod PIP_ANK_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kierunek studiów Animacja kultury
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 24
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 10.09.2023 23:59)

Terminarz rekrutacji

 • 17 kwietnia - rozpoczęcie internetowej rejestracji kandydatów
 • 10 września - zakończenie internetowej rejestracji kandydatów
 • 12 września - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego, ogłoszenie list rankingowych i list osób zakwalifikowanych na studia
 • 14-16 września - przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki, ul. Głęboka 43, parter, godz. 9:00-13:00.


Potrafisz rozruszać najbardziej sztywną imprezę – i to bez muzyki! W głowie masz szczegółową mapę okolicy ze wszystkimi kinami, galeriami, salami koncertowymi, muzeami, klubami i wszelkimi innymi miejscami, gdzie można coś ciekawego porobić lub zobaczyć. Nie tylko zawsze dobrze wiesz, co ciekawego dzieje się w Twojej okolicy – sam często jesteś organizatorem tych wydarzeń! Zawsze wiesz „co, gdzie, kiedy”, ale i z kim warto się tam wybrać. Podstawy wiedzy o animacji kultury już masz, ale ze względu na to, że do organizacji zabawy i imprez podchodzisz bardzo poważnie, chcesz zdobyć dodatkowe umiejętności w tym zakresie. Na studiach II stopnia z animacji kultury będziesz mógł rozwijać swoją wiedzę m.in. w zakresie antropologii kulturowej, metodyki animacji kultury, wiedzy o sztuce, promocji kultury, psychologii komunikacji społecznej, zarządzania instytucjami kultury, ale też na warsztatach muzycznych czy plastycznych. Zdobędziesz tu również przydatne w pracy animatora uprawnienia pedagogiczne (absolwenci I i II stopnia studiów). 

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Specjalności

Na tym kierunku student nie wybiera specjalności.

Co po studiach?

Z dyplomem animatora możesz pracować w różnych instytucjach kultury, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w wydziałach urzędów administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za działalność kulturalną, a także w państwowych i samorządowych instytucjach kultury (np. wojewódzkich czy gminnych ośrodkach kultury, muzeach, biurach wystaw artystycznych, teatrach, młodzieżowych domach kultury, świetlicach, klubach osiedlowych czy nawet klubach seniora). Zatrudnienie znajdziesz w różnych fundacjach kulturalnych, organizacjach i stowarzyszeniach o profilu społeczno-kulturalnym, towarzystwach regionalnych czy prywatnych agencjach, galeriach lub biurach zajmujących się działalnością kulturalną i artystyczną. Pozyskana na studiach wiedza pomoże Ci także w zakładaniu i prowadzeniu takich instytucji. Możesz oczywiście pracować jako animator podczas różnych wydarzeń, imprez lub w turystyce. Z powodzeniem odnajdziesz się też w branży kreatywnej czy medialnej.

Możliwości w trakcie studiów: 

 • możliwość realizacji własnych projektów naukowych i przedsięwzięć kulturalnych,
 • rozwój kompetencji interpersonalnych, m.in. w zakresie skutecznej komunikacji, asertywności, twórczego myślenia,
 • dodatkowe szkolenia, warsztaty i konferencje branżowe,
 • praktyki w instytucjach sektora publicznego i prywatnego,
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych wydziału,
 • rozwijanie swoich zainteresowań w licznych kołach naukowych i artystycznych,
 • działalność w Samorządzie Studentów,
 • krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie (MOST, Erasmus+),
 •   Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów „Sensum” oraz Akademickie Centrum Wsparcia.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się:
a) absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku animacja kultury,
b) absolwenci z dyplomem licencjata kierunków pokrewnych: animacja społeczno-kulturalna, kulturoznawstwo, technologie cyfrowe w animacji kultury, edukacja artystyczna, pedagogika o specjalnościach: animator i menedżer kultury, animacja społeczno-kulturalna itp.