Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod PIP_PED_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 44
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
  • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Głęboka 43
20-612 Lublin

tel. +48 81 537 63 08, wkr.pp@mail.umcs.pl

Biblioteka Instytutu Pedagogiki (parter)


Masz dobre podejście do dzieci. Lubisz z nimi pracować – widzisz potencjał i możliwości, które mogą zrealizować, jeśli tylko im się wskaże odpowiednie środki i drogę. Dobrze wiesz, że wychowanie młodego człowieka nie jest łatwe. Wymaga wiedzy, doświadczenia, naprawdę dużej empatii i wyrozumiałości, a nie zawsze opiekunowie są w stanie zapewnić je dzieciom. Dlatego tak ważna jest rola i pomoc pedagoga, który może ich profesjonalnie wesprzeć w tym trudnym procesie. Wiesz też, że chociaż nie będzie to zajęcie łatwe, to chcesz się temu poświęcić. Na tym kierunku zdobędziesz niezbędną wiedzę, która pozwoli Ci spełnić Twoje powołanie. Poznasz m.in. historię wychowania, techniki uczenia się, zasady kultury języka czy prawidłowej emisji głosu oraz zagłębisz się w teorię wychowania, dydaktykę czy podstawy psychologii.

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Specjalności

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z trzech specjalności:

· pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)

· pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)

· pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z interwencją kryzysową wobec dzieci i młodzieży (specjalność nauczycielska)

Co po studiach? 

Będziesz mógł podjąć pracę, w zależności od ukończonej specjalności, m.in. w instytucjach wspierających i zastępujących rodzinę, takich jak: placówki socjalizacyjne (domy dziecka), pogotowia opiekuńcze, świetlice opiekuńczo-wychowawcze, środowiskowe i socjoterapeutyczne, Wioski Dziecięce SOS, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, jako pedagog w ośrodkach interwencji kryzysowej, w instytucjach rynku pracy, takich jak biura karier, instytucje szkoleniowe, urzędy pracy, w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dzieci i młodzieży.

Pełne przygotowanie pedagogiczne, które uprawnia do pracy m.in. jako: pedagog szkolny, nauczyciel wychowawca w świetlicach szkolnych, nauczyciel terapeuta pedagogiczny, wychowawca w bursach szkolnych i internatach, pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel doradca edukacyjno-zawodowy uzyskują absolwenci kierunku pedagogika po ukończeniu łącznie studiów pierwszego i drugiego stopnia w zakresie pedagogiki.

Możliwości w trakcie studiów: 

· możliwość realizacji własnych projektów naukowych i przedsięwzięć kulturalnych,

· rozwój kompetencji interpersonalnych, m.in. w zakresie skutecznej komunikacji, asertywności, twórczego myślenia,

· dodatkowe szkolenia, warsztaty i konferencje branżowe,

· praktyki w instytucjach sektora publicznego i prywatnego,

· udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych wydziału,

· rozwijanie swoich zainteresowań w licznych kołach naukowych i artystycznych,

· działalność w Samorządzie Studentów,

· krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie (MOST, Erasmus+),

Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów „Sensum” oraz Akademickie Centrum Wsparcia.

 


Zasady kwalifikacji

 Podczas rekrutacji pod uwagę brane są:


- język polski,
- język obcy nowożytny.