Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Pedagogika - stacjonarne drugiego stopnia

Szczegóły
Kod PIP_PED_S2
Jednostka organizacyjna Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kierunek studiów Pedagogika
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 24
Czas trwania 2 lata
Wymagany dokument
 • Wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 10.09.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki, ul. Głęboka 43, parter, godz. 9:00-13:00.


Masz dobre podejście do dzieci. Lubisz z nimi pracować – widzisz potencjał i możliwości, które mogą zrealizować, jeśli tylko im się wskaże odpowiednie środki i drogę. Dobrze wiesz, że wychowanie młodego człowieka nie jest łatwe. Wymaga wiedzy, doświadczenia, naprawdę dużej empatii i wyrozumiałości, a nie zawsze opiekunowie są w stanie zapewnić je dzieciom. Dlatego tak ważna jest rola i pomoc pedagoga, który może ich profesjonalnie wesprzeć w tym trudnym procesie. Wiesz też, że chociaż nie będzie to zajęcie łatwe, to chcesz się temu poświęcić. Na tym kierunku pogłębisz wiedzę pedagogiczną, która pozwoli Ci spełnić Twoje powołanie.

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Specjalności

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności: 

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z mediacją szkolną i sądową (specjalność nauczycielska),
 • doradztwo zawodowe i edukacyjne (specjalność nauczycielska)

Co po studiach? 

W zależności od ukończonej specjalności uzyskasz przygotowanie do pracy w zawodach: pedagoga szkolnego, pedagoga w poradni psychologiczno-pedagogicznej, mediatora szkolnego, pedagoga ulicy, opiekuna-wychowawcy w: placówkach wsparcia dziennego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych (placówki socjalizacyjne, interwencyjne), oświatowych (świetlice szkolne, bursy, internaty), koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodkach adopcyjnych, pedagoga w ośrodkach interwencji kryzysowej, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dzieci i młodzieży. Możesz także podjąć pracę w charakterze nauczyciela doradcy zawodowego, doradcy w firmach doradztwa zawodowego i personalnego, firmach konsultingowych i coachingowych, biurach karier, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, działach kadr, firmach szkoleniowych, agencjach zatrudnienia i innych instytucjach pośrednictwa pracy, instytucjach kształcenia ustawicznego, kształcenia dorosłych i młodzieży, instytucjach pomocy społecznej.

Możliwości w trakcie studiów: 

 • możliwość realizacji własnych projektów naukowych i przedsięwzięć kulturalnych,
 • rozwój kompetencji interpersonalnych, m.in. w zakresie skutecznej komunikacji, asertywności, twórczego myślenia,
 • dodatkowe szkolenia, warsztaty i konferencje branżowe,
 • praktyki w instytucjach sektora publicznego i prywatnego,
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych wydziału,
 • rozwijanie swoich zainteresowań w licznych kołach naukowych i artystycznych,
 • działalność w Samorządzie Studentów,
 • krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie (MOST, Erasmus+),
 •   Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów „Sensum” oraz Akademickie Centrum Wsparcia.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen (liczonych do dwóch miejsc po przecinku) z przebiegu studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe - absolwenci z dyplomem licencjata kierunków pedagogicznych, realizowanych zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.