Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja letnia - rok akademicki 2023-2024

zmień rekrutację

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Praca socjalna - stacjonarne pierwszego stopnia

Szczegóły
Kod PIP_PRS_S1
Jednostka organizacyjna Wydział Pedagogiki i Psychologii
Kierunek studiów Praca socjalna
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Limit miejsc 24
Czas trwania 3 lata
Wymagany dokument
 • Matury
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
 • Tura 1 (17.04.2023 00:00 – 08.07.2023 23:59)

Miejsce przyjmowania dokumentów:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki, ul. Głęboka 43, parter, w godzinach 9:00-13:00

Telefon: 81 537 63 08 - czynny w godzinach dyżurów

 


Od kiedy pamiętasz próbujesz „naprawiać świat” i starasz się pomagać innym. Sąsiedzi, rodzina, znajomi, a nawet nieznajomi zawsze wiedzą, że na Twoją pomoc i wsparcie mogą liczyć. Po prostu lubisz pomagać. Jednocześnie wiesz, że trzeba robić to w przemyślany sposób i mądrze – tak, aby faktycznie pomóc danej osobie, a nie ją od pomocy uzależniać. Działałeś już jako wolontariusz, pomagałeś organizować różne zbiórki, teraz chcesz zdobyć odpowiednią wiedzę, która pozwoli Ci profesjonalnie zająć się pracą z osobami społecznie wykluczonymi. Kierunek ten ma charakter praktyczny – poznasz na nim różne formy pomocy społecznej adresowanej zarówno do jednostek, jak i całych grup społecznych. Nabędziesz uprawnienia do wykonywania zawodu pracownik socjalny. 

Jeśli ciekawi Cię, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów, możesz to sprawdzić w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów.

Specjalności

Na tym kierunku możesz wybrać jedną z dwóch specjalności: 

 • wsparcie rodziny i seniora 
 • koordynator usług społecznych

Co po studiach?

Możesz pracować w różnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, np. regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej czy domach pomocy społecznej. Swoją wiedzę wykorzystasz też w placówkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, w środowiskowych domach samopomocy i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Możesz też zakładać własne instytucje, fundacje czy stowarzyszenia wspierające osoby wykluczone społecznie lub pracować w organizacjach pozarządowych. Będziesz też przygotowany do pracy w placówkach, które nie należą do systemu pomocy społecznej (np. w placówki opieki zdrowotnej czy zakłady karne). Możesz też poszerzać swoją wiedzę na studiach II stopnia lub podyplomowych.

Możliwości w trakcie studiów: 

 • możliwość realizacji własnych projektów naukowych i przedsięwzięć kulturalnych,
 • rozwój kompetencji interpersonalnych, m.in. w zakresie skutecznej komunikacji, asertywności, twórczego myślenia,
 • dodatkowe szkolenia, warsztaty i konferencje branżowe,
 • praktyki w instytucjach sektora publicznego i prywatnego,
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez pracowników naukowych wydziału,
 • rozwijanie swoich zainteresowań w licznych kołach naukowych i artystycznych,
 • działalność w Samorządzie Studentów,
 • krajowe i międzynarodowe wymiany studenckie (MOST, Erasmus+),
 • Punkt Wsparcia i Psychoedukacji dla Studentów „Sensum” oraz Akademickie Centrum Wsparcia.

Zasady kwalifikacji

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są:
 język polski;
- język obcy nowożytny.